Rode haridusprogrammid

Rode haridusprogrammid

2013. aastal alustas Eesti Kunstimuuseum Niguliste muuseumis suurejoonelist konserveerimis- ja  uurimisprojekti, mille objektiks on Hermen Rode töökojas 1481. aastal valminud Euroopa üks uhkeimaid ja paremini säilinud keskaegseid kappaltareid. Nüüd on õige aeg tutvustada selle unikaalse šedöövri uurimist õpilastele. Niguliste muuseumil on valminud uus haridusprogramm, mis aitab ühe silmapaistva kunstiteose kaudu mõista paremini ajaloo ja kunsti vahelisi seoseid, aga süvendavad tänu konserveerimise eripärale ka huvi loodusainete vastu (vanema kooliastme tunnid on seotud keemia ja füüsika ainekavaga).

Lasteaiale ja algkoolile ning põhikoolile

Aardelaegas avaneb

Niguliste muuseumis asuva Euroopa ühe uhkeima kappaltari sees asub justkui tõeline aardelaegas – üle 30 kuldse pühakufiguuri. Tunnis saab teada, kas ja millal seda aardelaegast avatakse. Samuti õpitakse vaatlema kunstiteoseid ja väärtustama vanu esemeid ning tutvutakse peamiste kunsti uurimismeetoditega. Tunni lõpus kehastutakse restauraatoriteks, puhastatakse üks „kunstiteos” ja otsustatakse, kuidas seda tulevastele põlvedele säilitada.

põhikooli_ülesanne_2_suuremresoTund kestab 60 minutit
Tunni koostajad: Elle Lepik ja Külli Kaus
Loe rohkem: “Säilitamise mustkunst”. Elle Lepik, ajakiri “Minu maailm”, jaanuar 2014 nr 4

Gümnaasiumile

Kunstiuurijad

Tund, milles on ühendatud ajalugu, kunst ja loodusained. Aitab mõista füüsika ja keemia praktilist väärtust ning asetada varasemad teadmised uude konteksti. Osalejad saavad ülevaate kaasaegsest kunstitööde uurimisest, mis põhineb füüsikalis-keemilistel meetoditel. Keemia ainekavaga haakuvaid teemasid on võimalik Nigulistest saadud töölehe abil koolis ühe ainetunni raames jätkata. Töölehe autor on Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemia ja kultuuriloo õpetaja Martin Saar.

Tund kestab 60 minutit
Tunni koostaja: Elle Lepik, Martin Saar
Tunnijuht: Külli Kaus

Loe rohkem: “Loodusteadused ja “Rode altar lähivaates.” Muuseumitund ja töölehed. Martin Saar, ajakiri “Kägu”, 2014

Tundidesse registreerumine niguliste@ekm.ee