Kannatusaltari töötuba – lahustid ja lahustumisprotsess

16.-20. novembril toimus Niguliste muuseumis Kunstimuuseumi ja Kunstiakadeemia koostöös korraldatud õpituba, mille eesmärgiks oli leida Kannatusaltari tiibade väliskülje maalidele parim võimalik konserveerimismeetod. Ühtlasi pakkus see hea võimaluse konservaatoritele ja konserveerimistudengitele süüvida keemilistesse protsessidesse, millega me oma töös pidevalt kokku puutume, aga millele oma otsuseid langetades võibolla alati ei mõtle. Õpituba viis läbi kogenud spetsialist Gwendoline Fife Hollandi konserveerimisinstituudist SRAL.

15. novembril eemaldati Kannatusaltarilt tiivad misjärel paigutati need kiriku kooriruumis asuvasse ajutisse konserveerimistöökotta. Vaata selle kohta videolõiku siit:

Seejärel oli tiibade konserveerimistiimil koos välisekspert Gweniga paari päeva jooksul võimalik maalidega lähemalt tutvuda. Prooviti erinevaid lahusteid ja tehti ka esimesed proovid SRAL-is välja töötatud spetsiaalses lakieemaldus tehnikas.

Oma tiivad kaotanud Kannatusaltar ja Gwen tegemas puhastusproovi Hilkka valvsa pilgu all.

18.-19. novembril pidas Gwen laiemale kuulajaskonnale loenguid, väiksemale grupile toimusid pärastlõunal lisaks praktilised töötoad.
Kohale oli tulnud paarkümmend EKA konserveerimisosakonna tudengit/õppejõudu ja ka mõned praktiseerivad konservaatorid Kumust ning Kanutist. Meie keemiku taustaga välislektor rääkis kaasahaaravalt orgaanilistest lahustitest ja lahustumisprotsessist molekulaartasandil. Uut konserveerimismeetodit tutvustades avas ta põhjalikult selle tehnika väljatöötamise tagamaid, ehk mis häda võib maalikihile pikemas perspektiivis lahustite tavapärane kasutamne tuua ja kuidas uus meetod neid probleeme vältida püüab.

Tudengid pusimas Teas’i lahustuvukolmnurga kallal ja atsetooni ning etanooli molekumudelid

 

Pärastlõunastel sessioonidel ehitati erinevate lahustite molekulmudeleid  ja prooviti SRAL-is väljatöötatud lakieemaldustehnikat erinevatel väiksematel maalitud pindadel.

Vaata videolõiku töötoast:

Ja videot sellest, kuidas Gwen SRAL-i meetodiga kannatusaltarile puhastusproovi teeb:

Siin näed SRAL-i kodulehel kirjeldust meie workshopist