Lüübekis konverentsil/At conference in Lübeck

29-31. oktoobril toimus Lüübekis näituse „Lübeck 1500“ raames konverents „Interdisziplinäre Tagung zur gleichnamigen Austellung im Museumsquartier St. Annen“, mis keskendus Lüübeki tähtsusele 15. sajandi kunstikeskusena ning selleaegse kunstiloome eeskujuna ja mõjutajana erinevates Hansaliidu linnades.  Tegemist oli peamiselt kunstiajaloo konverentsiga, mistõttu keskenduti ka enam stiilikriitilisele kunstiajaloo käsitlusele. Üheks meeldejäävamaks ja huvitavamaks ettekandeks, eriti arvestades meie enda Rode projekti oli kindlasti Noëlle Streetoni esitlus Norras käimasolevast projektist, mille eesmärgiks on oletatavalt Lüübeki päritolu polükroomsete skulptuuride ja maalide uurimine ja vajadusel ümberhindamine erinevate tehnilise kunstiajaloo uurimismeetodite abil. Lõppeesmärgiks on seatud välja selgitada, mis töökoja või meistri poolt kõnealused kunstiteosed loodud on ja kas üldse Lüübekiga? Äärmiselt põnev ja intrigeeriv oli ka Herman Bengtssoni ettekanne Stockholmi Püha Jüri skulptuurist ja seni lahendamata mõistatusest, mis on seotud selle loomise ja meistritega. Väga uhke tunne oli ka ise esindatud olla Niguliste muuseumi Hermen Rode altariretaabli uurimis- ja konserveerimisprojektiga kõikide tunnustatud ajaloouurijate kõrval!

 

Hembo Pagi, Rode projekti pildindustehnoloogia ekspert, imetlemas oma kätetööd näitusel “Lübeck 1500” St Annen muuseumis.

 

The conference „Interdisziplinäre Tagung zur gleichnamigen Austellung im Museumsquartier St. Annen“ took place in Lübeck from 29th until 31th of October being a part of “Lübeck 1500” exhibition project. Conference focused on Lübeck’s importance as an art center and it’s influence on Hanseatic towns in 15th century. Because it was mainly a conference about art history, the prime interest was in style critical analysis of artworks.

One of the most memorable and interesting presentations was by Noëlle Streeton who was discussing an ongoing project in Norway, which purpose is to investigate different polychrome sculptures and paintings (probably originating from Lübeck) with different methods of technical art history. Final goal is to find out who were the workshops/masters behind those works and do they really have a connection with Lübeck?

Also very intriguing was a presentation by Herman Bengtsson, who talked about Stockholm’s Saint Geroge’s sculpture and the mystery surrounding it’s authors.

We were also really proud to be represented next to the acknowledged researchers with Niguliste museum’s project “Rode Altarpiece in Close-Up”

“Rode altar lähivaates” projektist tegid ettekande Tarmo Saaret, Hilkka Hiiop ja Merike Kurisoo, pildil Merike Kurisoo andmas ülevaadet Rode töökoja loomingust.