Kannatusaltari konserveerimine

varvasblogi

2018. aastal toimub Eesti Kunstimuuseumi ja Washingtoni Rahvusgalerii koostöönäitus Michel Sittow. Eesti maalikunstnik renessansiajastu Euroopa õukondades. Näitusel eksponeeritakse ka Kannatusaltari tiivad. Nelja pühakuga tiibade väliskülgi on peetud korduvalt Michel Sittowi Tallinna perioodil valminud töödeks. Teoste eksponeerimine näitusel võimaldab maale võrrelda meistrile kindlalt omistatud teostega ning tuua selgust maalide autorsuse teemasse.

Altarimaalid on aastasadade jooksul kattunud hilisemate ülemaalingute, tumenenud lakikihtide, aga ka pildipinnale kogunenud mustusega – meisterlikud maalid on vaid vaevu nähtavad. Sittowi näitus on põhjuseks, miks Eesti Kunstimuuseumis otsustati ette võtta maalide konserveerimine. Puhastusmeetod töötati välja maailma juhtiva konserveerimisinstituudi (SRAL – Stichting Restauratie Atelier Limburg) maalikonservaator Gwendoline Fife poolt, kes viis kohapeal läbi ka vastava koolituse.

Maalide konserveerimist juhib Eesti Kunstimuuseumi spetsialist Hilkka Hiiop, keda assisteerib Eesti Kunstiakadeemia doktorant Johanna Lamp. Konserveerimisotsuste arutelu juurde on kaasatud ka rahvusvaheline ekspertnõukogu.

Alljärgnev blogi annab ülevaate konservaatorite igapäevasest tegevusest ja protsessi olulisematest sündmustes.

In 2018 an exhibition: Michel Sittow. Estonian Painter at the Courts of Renaissance Europe will be organized by the Art Museum of Estonia in cooperation with the National Gallery of Art in Washington. The shutters of the Passion altarpiece, attributed in several occasions to Sittow, will be part of the exhibition. This  gave an incentive to the museum to conserve the paintings. This blog will give an overview of the daily activities of the conservators and main events of the process.

 

Tööprotsess pildis

Kuuldavasti räägib üks pilt rohkem kui kui tuhat sõna, niisiis pildistasime üles meie  konserveerimismeetodi erinevad etapid. Kasutame puhastusmeetodit, ingliskeelse nimetusega tissue gel composite method, mille väljatöötamise kohta saab lähemalt lugeda siit G.R. Fife A package deal Meetodi peamine eesmärk on vähendada lahusti imbumist süviti maali struktuuri, et selle paisutav ja lahustav toime piirduks lakikihiga maali pinnal ja ei mõjutaks niivõrd teose sügavamaid kihte.

tööprotsess 0-1

Geeli kujul lahusti kantakse sobivasse suurusesse lõigatud lapile, misjärel asetatakse lapike maali pinnale

tööprotsess 2-3

Lapp kaetakse kilega, et vältida lahusti aurustumist, kontrollitakse, et see oleks korralikult maali pinnaga kontaktis ja jäetakse üheks minutiks oma mõju avaldama.

tööprotsess 4-5

Peale üheminutilist kontaktaega eemaldatakse kile ja lapile asetatakse teine, hea imavusega ja veidi suuremate mõõtmetega lapp. Parajal määral survet avaldades surutase nüüdseks geelis lahustunud lakk imava lapi sisse.

Tööprotsess 6-7

Lahustunud lakikiht ja geel eemalduvad koos lappidega. Vähesed geelijäänused saab kätte kuiva või kergelt lahustis immutatud, poolkuiva vatitampooniga.

 

Kui olime jõudnud puhastamisega lõpusirgele, valmis tööprotsessist ka väike filmilõik:

Maali puhastamise lõppfaasi filmimine

 

Konserveerimistööd on alanud

Jaanuaris alustasime konserveerimistöödega workshopi jooksul väljavalitud meetodil.

Kannatusaltarit on varem korduvalt restaureeritud. Erinevatest perioodidest pärit retuššid on UV valguses näha tumedate laikudena. Kolletunud laki eemaldamise käigus on hea puhastatava alaga paralleelselt jälgida UV foto suurendust. Nii on ette teada, millistes piirkondades on oodata lisaks lakikihile ka varasemate retuššide eemaldumist.

jalg blog

UV fotol on kunagi retušeeritud ala näha tumedama laiguna. Selle piirkonna puhastamiseks kasutatud lapil on eemaldunud retušš peegelpildis. Old retouchings can be seen as dark spots in the UV photo. Reversed image of the same retouching on a cleaning tissue.

Altaritiibade pildistamine

Aasta lõpus käis EKA konserveerimisosakonna doktorant Andres Uueni Kannatusaltari maale professionaalse tehnikaga pildistamas. Andres tegi suure resolutsiooniga üldvaated, mõned külgvalgusega lähivõtted ja UV fotod mõlemast altaritiivast.

 

blog UV+tava väike

Fotod vasakust altaritiivast UV- ja tavavalguses. Photos of the left wing of the altarpiece in UV light and in visible light.

 

blog kolmik väike

Detailfotod külgvalguses. Photos of details in raking light

Kannatusaltari töötuba - lahustid ja lahustumisprotsess

16.-20. novembril toimus Niguliste muuseumis Kunstimuuseumi ja Kunstiakadeemia koostöös korraldatud õpituba, mille eesmärgiks oli leida Kannatusaltari tiibade väliskülje maalidele parim võimalik konserveerimismeetod. Ühtlasi pakkus see hea võimaluse konservaatoritele ja konserveerimistudengitele süüvida keemilistesse protsessidesse, millega me oma töös pidevalt kokku puutume, aga millele oma otsuseid langetades võibolla alati ei mõtle. Õpituba viis läbi kogenud spetsialist Gwendoline Fife Hollandi konserveerimisinstituudist SRAL.

15. novembril eemaldati Kannatusaltarilt tiivad misjärel paigutati need kiriku kooriruumis asuvasse ajutisse konserveerimistöökotta. Vaata selle kohta videolõiku siit:

Seejärel oli tiibade konserveerimistiimil koos välisekspert Gweniga paari päeva jooksul võimalik maalidega lähemalt tutvuda. Prooviti erinevaid lahusteid ja tehti ka esimesed proovid SRAL-is välja töötatud spetsiaalses lakieemaldus tehnikas.

Oma tiivad kaotanud Kannatusaltar ja Gwen tegemas puhastusproovi Hilkka valvsa pilgu all.

18.-19. novembril pidas Gwen laiemale kuulajaskonnale loenguid, väiksemale grupile toimusid pärastlõunal lisaks praktilised töötoad.
Kohale oli tulnud paarkümmend EKA konserveerimisosakonna tudengit/õppejõudu ja ka mõned praktiseerivad konservaatorid Kumust ning Kanutist. Meie keemiku taustaga välislektor rääkis kaasahaaravalt orgaanilistest lahustitest ja lahustumisprotsessist molekulaartasandil. Uut konserveerimismeetodit tutvustades avas ta põhjalikult selle tehnika väljatöötamise tagamaid, ehk mis häda võib maalikihile pikemas perspektiivis lahustite tavapärane kasutamne tuua ja kuidas uus meetod neid probleeme vältida püüab.

Tudengid pusimas Teas’i lahustuvukolmnurga kallal ja atsetooni ning etanooli molekumudelid

 

Pärastlõunastel sessioonidel ehitati erinevate lahustite molekulmudeleid  ja prooviti SRAL-is väljatöötatud lakieemaldustehnikat erinevatel väiksematel maalitud pindadel.

Vaata videolõiku töötoast:

Ja videot sellest, kuidas Gwen SRAL-i meetodiga kannatusaltarile puhastusproovi teeb:

Siin näed SRAL-i kodulehel kirjeldust meie workshopist