Jõuluteemalised muuseumitunnid koolidele ja lasteaedadele

Püha Nikolause legendid

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Näiteks on Niguliste muuseumis asuval Rode altaril näha tuntud legend, kuidas püha Nikolaus annetab kolmele vaesele tütarlapsele kullakotikesed. Äkki sai just sealt alguse jõulude ajal kinkide tegemise komme?

 

Inglid Niguliste kunstiteostel

Muuseumitunnis räägitakse inglitest. Kes on ingel ja millisena me tänapäeval ingleid ette kujutame? Koos tunnijuhiga vaadeldakse, kuidas on ingleid kujutatud vanemas kunstis ja milliseid tähendusi eri kujutusviisid kandsid. Lõpetuseks joonistatakse oma kaitseingel või jõulukaart.

 

Miks me peame jõule ja tähistame lihavõtteid?

Jõulud ja lihavõtted kuuluvad meie kõige tähtsamate pühade hulka. Mõlemad on seotud Jeesus Kristuse eluga – esimene selle alguse, teine lõpuga. Niguliste muuseumis on mitu kunstiteost, mis jutustavad tuntud lugusid ja legende Jeesusest ning tema elust. Üheskoos teostega tutvudes saame vastused küsimustele, mis õieti juhtus pühal õhtusöömaajal ning miks me siiani peame jõule ja tähistame lihavõtteid.

Muuseumitundide kestus on 60 minutit.