Info giididele

Litsents

Niguliste muuseumis on õigus ekskursioone läbi viia vaid nendel giididel, kes on positiivselt sooritanud Niguliste muuseumi suulise eksami.

Litsentseeritud giidide nimekiri.

Uutel giididel on võimalik Niguliste muuseumi litsentsi taotleda kogu aasta vältel. Selleks tuleb iseseisvalt omandada Niguliste muuseumi eksponaatide ja ajaloo kohta käiv materjal. Kogu info on olemas Niguliste muuseumijuhis. Muuseumijuht on müügil nii muuseumipoes kui suuremates raamatupoodides:
Niguliste muuseumijuht
Niguliste muuseumipood
Rahva Raamat
Apollo

Peale materjali omandamist tuleb leppida kokku suulise eksami aeg. Sellest kirjutage aadressile: niguliste@ekm.ee. Eksamitasu on 10 eurot.

Eksam toimub näituse saalides ning ekskursiooni vormis.

Giidisildid

Atesteeritud giidile väljastatakse kassast pildiga rinnasilt enne ekskursiooni ning see tagastatakse sinna külastuse lõppedes. Giidikaardi juurde kuulub igal giidil infokaart, kuhu märgitakse läbiviidud ekskursioonid ja hariduslikel üritustel (loengud, tähtpäevalised ekskursioonid, kuraatoriekskursiooni jne) osaletud korrad.
Infokaardile on märgitud ka litsentsi kehtivuse lõpu aeg.

Iga läbiviidud ekskursiooni eest ja igal osaletud loengu, kuraatori- või tähtpäevalise ekskursiooni eest saab 1 punkti. Punkte registreerib kassa töötaja giidisilti väljastades. Suletud päevadel tuleb külastus registreerida turvatöötaja juures olevas sissekanderaamatus.

Palun kontrollida külastuse lõppedes sissekande olemasolu. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Litsentsi pikenemise süsteem

Litsentsi kehtivuse aja jooksul, s.o 4 aastat, tuleb koguda eelmainitud tegevuste kaudu minimaalselt 20 punkti. Kui kogutud punktide summa jääb alla mainitud miinimumi, tuleb litsentsi kehtivuse lõppedes sooritada uus suuline eksam.

Loengusarjad ja tähtpäevalised ekskursioonid

Infot loengusarjade ja ekskursioonide kohta leiab nigulistemuuseum.ekm.ee kalendrist ja loengusarja tutvustavalt lehelt siit.
Samuti leiab infot Niguliste muuseumi Facebooki leheküljelt siit.