Muuseumitunnid

Niguliste muuseum asub endises keskaegses kirikuhoones ja annab ülevaate kesk- ja varauusaegsest kirikukunstist ja -arhitektuurist. Muuseumi ekspositsioon on kõige olulisem ja suurem vanema sakraalkunsti kollektsioon Eestis. Hiliskeskaegseid altariretaableid ja puuskulptuure saab siin nautida neile omases ajaloolises kontekstis. Muuseumi tähtteosteks on hiliskeskaegsete meistrite Bernt Notke „Surmatants“ ja Hermen Rode töökojas valminud suurejooneline peaaltari retaabel.

Niguliste muuseum pakub lasteaia- ja kooligruppidele võimalust tutvuda Eesti vanima kunsti- ja kultuuripärandiga. Lastele ja noortele suunatud haridusprogrammide üheks eesmärgiks on autentses muuseumikeskkonnas täiendada ja toetada ajaloo- ja kunstiajaloo tundides omandatud teadmiste kinnistamist. Noorimatele külastajatele pakume aktiivõppemeetoditel põhinevaid mängulisi ja loomingulisust arendavaid haridusprogramme.

Kõik vanuserühmad saavad jõulude perioodil pühi tulla tähistama osaledes jõuluteemalistes muuseumitundides, mis selgitavad jõulude tähistamise traditsiooni kujunemist.

Lisaks pakume põhikooli õpilastele võimalust osaleda järgmistes elamuslikes haridusprojektides:

Haridusprogramm „Keskaegne linn – kaupmehed, kõrts ja kirik Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones ja Niguliste muuseumis tutvustab keskaegset kaubandust ja kirkuelu (sobib alates 5. klassist).

Koolipäev „Puust ja punaseks annab võimaluse osaleda kaheksa Tallinna vanalinna muuseumi tegevustes (4.–6. klasside õpilastele).

Ajarännak „Keskaja kool viib Niguliste muuseumis koolitundidesse 1518. aastal (sobib alates 5. klassist).

Eesti Kunstimuuseumi 2018/2019. õppeaasta haridusbukletti saab vaadata ja alla laadida siit.

 

Muuseumitunnid

Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Põhikooli II–III astmele

Gümnaasiumile

Erivajadustega õpilastele

Projekt “Aitan lapsi kunsti juurde”

Eesti kunsti DIGISILD

 

Õpetajad Eesti Kunstimuuseumi külastustest:

„Mulle meeldib Niguliste muuseumi paindlikkus, sõbralikkus ja koostöövalmidus, ükskõik, millise ideega õpetaja tuleb, püütakse talle vastu tulla ja tema soovidele vastavalt muuseumitundi kohandada. Õpilastele (ja õpetajale loomulikult ka) meeldib Niguliste muuseumi keskkond, mis võimaldab kerge vaevaga eemalduda tänapäevast ning elada sisse meie esivanemate igapäeva ja pühapäevaellu. Muuseumiskäik kinnistab tunnis õpitut ja faktid saavad tõestuse. Läbi praktilise tegevuse ja autentse keskkonna suudab õpilane paremini mõista oma eelkäijate tegevust, tundeid ning tõekspidamisi. Tekivad nii kultuurikiht kui ka kinnistuvad euroopalikud väärtushinnangud.“

Pille Rohtla,
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi aseesimees, Audentese erakooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

„Kunsti keskel toimuvad tunnid annavad gümnasistidele suurepärase võimaluse saada vahetu kontakt teostega. Saab vaadata, võrrelda, õpilased haaratakse aruteludesse, analüüsitakse ja tõlgendatakse ning luuakse seoseid teiste valdkondadega. Näited, mis on noorele inimesele tuttavad, aitavad paremini luua võrdlevat pilti vaatluse all olevast ajastust. Muuseumitundi on alati põimitud ka praktiline ülesanne, kus noor saab väljendada ning jagada teiste kaaslastega oma mõtteid ja tundeid. Õhkkond on pingevaba, valesid vastuseid ei ole, rikastub tundemaailm ja avardub teadmiste- ning silmaring. Tunnetan, kuidas noored on positiivselt meelestatud tunnile järgneval vestlusel ning soovivad külastada rohkem muuseumitunde.“

Jaanika Kall,
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kunstiõpetaja