Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Tundides on koos uute teadmiste omandamine ja mängimine. Erinevate mängude kaudu tuuakse lastele lähemale meie kultuuriline pärand.

Kestus 60 minutit.
Muuseumitunni hindu vaata siit.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Niguliste avastusretk
Tegemist on lastepäraseks kohandatud ringkäiguga. See sisaldab otsimismängu, mille käigus vaadatakse üle Niguliste hoone ja olulisemad kunstiteosed ning lõpuks leiavad lapsed kommikoti näol auhinna. Ringkäik kestab umbes 20–30 minutit. Seejärel on võimalus joonistada endale mälestuseks pilt ekskursioonil nähtust-kuuldust. Sobib kõige paremini väiksematele lastele muuseumi esmakülastuseks.
Märksõnad: kaupmeestekirik, Bernt Notke „Surmatants“, Hermen Rode altariretaabel, arutelu, rühmatöö

Lõvijaht Nigulistes
Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid.
Märksõnad: kunstiteoste uurimine, detailid, sümbolid, meisterdustöö, lõunamaa loomad, kaslased

Head ja pahad
Lapsed kehastuvad detektiivideks, et otsida erinevaid häid ja halbu tegelasi. Ülesanne sooritatud, proovitakse koos tunnijuhiga teada saada, kuidas eristada piltidel positiivseid ja negatiivseid tegelasi. Otsitakse vastust küsimustele, kas inimese halvad omadused paistavad välja ja kas inetu välimus tähendab kohe halba iseloomu. Tunni lõpetuseks joonistatakse ise häid ja halbu tegelaskujusid.
Märksõnad: otsimismäng, heade ja halbade tegelaste kujutamine keskajal ja tänapäeval, inimesed on erinevad, tolerantsus ja empaatia

Tallinn – meistrite linn
Muuseumitunnis heidetakse pilk Niguliste muuseumi Hõbedakambrisse. Saame teada, mis on rippsilt, ametilaegas, meistriks löömine, kodanikuks saamine. Õpime tundma vanaaegseid ameteid, saame teada kes oli näiteks mündrik, voorimees, tündersepp. Mis ühendas parkaleid, köösnereid, kanepiketrajaid, kellalööjaid ja hauakeavajaid? Miks pidi meistriks saanu kohe abielluma? Mängime pantomiini ja valmistame enda meistrimärgi.
Märksõnad: vanaaegsed ametid, kaupmehed, käsitöölised, gildid, tsunftid ja vennaskonnad, linnakodanikuks saamine, meistritöö ja kallihinnalised auhinnad

Orel – pillide kuningasOrel
„Orelit iseloomustavaid omadusi kirja pannes tuleb alustada sõnast „kõige“. Orel on kõige mõjukam, kõige suurem, kõige keerulisema ehitusega ja kõige hinnalisem muusikainstrument. Iga orel on unikaalne ja demonstreerib kõige ilmekamalt oma ehitamise aja esteetilisi ideaale, ta on läbinisti käsitöö – kaht identset pilli maailmas ei leidu,“ on öelnud tunnustatud organist ja helilooja Andres Uibo.
Mänguline ja loov tund räägib pillide kuningast orelist. Niguliste orelil on 4711 vilet. Muuseumitund annab ainulaadse võimaluse tutvuda oreliga organisti juhatusel.
Märksõnad: klahvpillid, õhusamba liikumine, heliulat

us, oreliviled, oreli registrid ehk vilede read, erinevad koolkonnad

Jõuluteemalised muuseumitunnid


Püha Nikolause legendid
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Näiteks on Niguliste muuseumis asuval Rode altaril näha tuntud legend, kuidas püha Nikolaus annetab kolmele vaesele tütarlapsele kullakotikesed. Äkki sai just sealt alguse jõulude ajal kinkide tegemise komme?

 

Inglid Niguliste kunstiteostel
Muuseumitunnis räägitakse inglitest. Kes on ingel ja millisena me tänapäeval ingleid ette kujutame? Koos tunnijuhiga vaadeldakse, kuidas on ingleid kujutatud vanemas kunstis ja milliseid tähendusi eri kujutusviisid kandsid. Lõpetuseks joonistatakse oma kaitseingel või jõulukaart.