Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Tundides omandatakse erinevatele mängulistele aktiivõppemeetoditele toetudes uusi teadmisi keskaegsest kultuuripärandist, kunstist, arhitektuurist ja ühiskonnast.
Kestus 60 minutit.

Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna

25.10.19–26.04.20
Lasteaed / põhikooli I aste

Muuseumitunni eesmärk: tutvustada lastele neitsi Maarja lugu, tähendust ja kujutamist, keskendudes keskaegsele Liivimaale.

Muuseumitunni kirjeldus: muuseumitunnis saavad lapsed teada, kes on neitsi Maarja ja miks teda nii tihti kunstis kujutatakse. Näitusel on eksponeeritud ligi 50 kunstiteost ja eset 13.–17. sajandist, mis kujutavad kristluse armastatuimat pühakut. Üheskoos uuritakse, kuidas on läbi ajaloo Maarjat kunstis kujutatud, mõtiskletakse perekonna tähenduse üle, joonistatakse keskaegsete teoste eeskujul oma sugupuu ja meisterdatakse endale neitsi Maarja sümbol – kaunis lill. 

Õpiväljundid:

  • saadakse teada, kes on neitsi Maarja ja miks ta ajaloos oluline on
  • saadakse uusi teadmisi kultuuriloost ja Eesti vanemast kultuuripärandist
  • tutvutakse kirikukunstiga ajaloolises kirikuhoones
  • võrreldakse kunstiteoseid
  • arutletakse kaaslastega neitsi Maarja erinevate kujutamisviiside üle
  • arutletakse suguvõsa ja perekonna tähenduse üle
  • meisterdatakse

Kunstimängud

Muuseumitundide sari lasteaiale ja põhikooli I astmele Eesti Kunstimuuseumi filiaalide vahetuvatel näitustel
Kestus: 90 minutit

Muuda kunsti vaatamine ja muuseumis käimine lastele igakuiseks traditsiooniks!

Muuseumitundide sari „Kunstimängud“ annab toreda võimaluse õppida tundma Eesti Kunstimuuseumi filiaale ja väljapanekuid. Sari koosneb Eesti Kunstimuuseumi vahetuvatele näitustele loodud haridusprogrammidest, millest igaüks toimib eraldiseisva tunnina, pidades silmas selleks tunniks seatud õpitulemusi ja eesmärke. Kunstimuuseumi omanäoliste filiaalide ja näituste külastamine tutvustab lastele põnevas ja vahelduvas keskkonnas eriilmelisi kunstnikke erinevatest ajastustest.

NB! Muuseumitunnid toimuvad erinevates filiaalides! Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajad ootavad teid iga kuu vastavas filiaalis!

Vaata kava ja loe lähemalt

Muuseumitundide sari Niguliste muuseumis

Tellides ühe õppeaasta jooksul vähemalt neli muuseumitundi saavad õpilased tervikpildi Niguliste muuseumist ning osalemist tunnustatakse diplomiga. Korraga vähemalt neli muuseumitundi üheks õppeaastaks broneerides, maksab külastus õpilasele 3,50 €.

Näidiskava: Niguliste avastusretk; Lõvijaht; Püha Nikolause legendid; Head ja pahad.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Niguliste avastusretk
Tegemist on lastepäraseks kohandatud ringkäiguga. See sisaldab otsimismängu, mille käigus vaadatakse üle Niguliste hoone ja olulisemad kunstiteosed ning lõpuks leiavad lapsed kommikoti näol auhinna. Ringkäik kestab umbes 20–30 minutit. Seejärel on võimalus joonistada endale mälestuseks pilt ekskursioonil nähtust-kuuldust. Sobib kõige paremini väiksematele lastele muuseumi esmakülastuseks.
Märksõnad: kaupmeestekirik, Bernt Notke „Surmatants“, Hermen Rode altariretaabel, arutelu, rühmatöö

Lõvijaht Nigulistes
Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid.
Märksõnad: kunstiteoste uurimine, detailid, sümbolid, meisterdustöö, lõunamaa loomad, kaslased

Head ja pahad
Lapsed kehastuvad detektiivideks, et otsida erinevaid häid ja halbu tegelasi. Ülesanne sooritatud, proovitakse koos tunnijuhiga teada saada, kuidas eristada piltidel positiivseid ja negatiivseid tegelasi. Otsitakse vastust küsimustele, kas inimese halvad omadused paistavad välja ja kas inetu välimus tähendab kohe halba iseloomu. Tunni lõpetuseks joonistatakse ise häid ja halbu tegelaskujusid.
Märksõnad: otsimismäng, heade ja halbade tegelaste kujutamine keskajal ja tänapäeval, inimesed on erinevad, tolerantsus ja empaatia

Tallinn – meistrite linn
Muuseumitunnis heidetakse pilk Niguliste muuseumi Hõbedakambrisse. Saame teada, mis on rippsilt, ametilaegas, meistriks löömine, kodanikuks saamine. Õpime tundma vanaaegseid ameteid, saame teada kes oli näiteks mündrik, voorimees, tündersepp. Mis ühendas parkaleid, köösnereid, kanepiketrajaid, kellalööjaid ja hauakeavajaid? Miks pidi meistriks saanu kohe abielluma? Mängime pantomiini ja valmistame enda meistrimärgi.
Märksõnad: vanaaegsed ametid, kaupmehed, käsitöölised, gildid, tsunftid ja vennaskonnad, linnakodanikuks saamine, meistritöö ja kallihinnalised auhinnad

Orel – pillide kuningasOrel
„Orelit iseloomustavaid omadusi kirja pannes tuleb alustada sõnast „kõige“. Orel on kõige mõjukam, kõige suurem, kõige keerulisema ehitusega ja kõige hinnalisem muusikainstrument. Iga orel on unikaalne ja demonstreerib kõige ilmekamalt oma ehitamise aja esteetilisi ideaale, ta on läbinisti käsitöö – kaht identset pilli maailmas ei leidu,“ on öelnud tunnustatud organist ja helilooja Andres Uibo.
Mänguline ja loov tund räägib pillide kuningast orelist. Niguliste orelil on 4711 vilet. Muuseumitund annab ainulaadse võimaluse tutvuda oreliga organisti juhatusel.
Märksõnad: klahvpillid, õhusamba liikumine, heliulat

us, oreliviled, oreli registrid ehk vilede read, erinevad koolkonnad

Jõuluteemalised muuseumitunnid


Püha Nikolause legendid
Muuseumitunni eesmärk on tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Näiteks on Niguliste muuseumis asuval Rode altaril näha tuntud legend, kuidas püha Nikolaus annetab kolmele vaesele tütarlapsele kullakotikesed. Äkki sai just sealt alguse jõulude ajal kinkide tegemise komme?

 

Inglid Niguliste kunstiteostel
Muuseumitunnis räägitakse inglitest. Kes on ingel ja millisena me tänapäeval ingleid ette kujutame? Koos tunnijuhiga vaadeldakse, kuidas on ingleid kujutatud vanemas kunstis ja milliseid tähendusi eri kujutusviisid kandsid. Lõpetuseks joonistatakse oma kaitseingel või jõulukaart.