Lasteaiale ja põhikooli I astmele

Tundides on koos uute teadmiste omandamine ja mängimine. Erinevate mängude kaudu tuuakse lastele lähemale meie kultuuriline pärand.

Kestus 60 minutit.
Muuseumitunni hindu vaata siit.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Niguliste avastusretk

Tegemist on lastepäraseks kohandatud ringkäiguga. See sisaldab otsimismängu, mille käigus vaadatakse üle Niguliste hoone ja olulisemad kunstiteosed ning lõpuks leiavad lapsed kommikoti näol auhinna. Ringkäik kestab umbes 20–30 minutit. Seejärel on võimalus joonistada endale mälestuseks pilt ekskursioonil nähtust-kuuldust. Sobib kõige paremini väiksematele lastele muuseumi esmakülastuseks.
Märksõnad: kaupmeestekirik, Bernt Notke „Surmatants“, Hermen Rode altariretaabel, arutelu, rühmatöö

Lõvijaht Nigulistes

Muuseumitunnis otsitakse Niguliste kunstiteostelt lõvisid. Lõbusa otsimismängu käigus tehakse tutvust Niguliste muuseumi tähtsamate kunstiteostega. Üheskoos uuritakse, milliseid tähendusi lõvid kannavad ja mis põhjusel on neid muuseumis nii rohkelt. Tunni lõpus joonistatakse või meisterdatakse lõvisid.
Märksõnad: kunstiteoste uurimine, detailid, sümbolid, meisterdustöö, lõunamaa loomad, kaslased

Head ja pahad

Lapsed kehastuvad detektiivideks, et otsida erinevaid häid ja halbu tegelasi. Ülesanne sooritatud, proovitakse koos tunnijuhiga teada saada, kuidas eristada piltidel positiivseid ja negatiivseid tegelasi. Otsitakse vastust küsimustele, kas inimese halvad omadused paistavad välja ja kas inetu välimus tähendab kohe halba iseloomu. Tunni lõpetuseks joonistatakse ise häid ja halbu tegelaskujusid.
Märksõnad: otsimismäng, heade ja halbade tegelaste kujutamine keskajal ja tänapäeval, inimesed on erinevad, tolerantsus ja empaatia

UUS! Tallinn – meistrite linn

Muuseumitunnis heidetakse pilk Niguliste muuseumi Hõbedakambrisse. Tunnijuht jutustab lastele kaupmeeste ja käsitööliste elust vanas Tallinnas. Ühtlasi selgub, milline põnev lugu on seotud kaupmeeste salapärase papagoiga, miks on mõnel pokaalil sõrad, mis on meistriks löömine, kes olid tündersepp, voorimees ja mündrik ning palju muudki huvitavat. Tunni lõpetab lõbus pantomiim. Programm on seotud õppekavaga.
Märksõnad: vanaaegsed ametid, kaupmehed, käsitöölised, gildid, tsunftid ja vennaskonnad, linnakodanikuks saamine, meistritöö ja kallihinnalised auhinnad

UUS! Orel – pillide kuningasOrel

„Orelit iseloomustavaid omadusi kirja pannes tuleb alustada sõnast „kõige“. Orel on kõige mõjukam, kõige suurem, kõige keerulisema ehitusega ja kõige hinnalisem muusikainstrument. Iga orel on unikaalne ja demonstreerib kõige ilmekamalt oma ehitamise aja esteetilisi ideaale, ta on läbinisti käsitöö – kaht identset pilli maailmas ei leidu,“ on öelnud tunnustatud organist ja helilooja Andres Uibo.
Mänguline ja loov tund räägib pillide kuningast orelist. Niguliste orelil on 4711 vilet. Muuseumitund annab ainulaadse võimaluse tutvuda oreliga organisti juhatusel.
Märksõnad: klahvpillid, õhusamba liikumine, heliulatus, oreliviled, oreli registrid ehk vilede read, erinevad koolkonnad

Muuseumitunnid uutel näitustel

UUS! Miks me peame jõule ja tähistame lihavõtteid?
Näitusel „Viis unustatud maali“ (15. september 2017 – 29. aprill 2018)

Jõulud ja lihavõtted kuuluvad meie kõige tähtsamate pühade hulka. Mõlemad on seotud Jeesus Kristuse eluga – esimene selle alguse, teine lõpuga. Niguliste muuseumis on mitu kunstiteost, mis jutustavad tuntud lugusid ja legende Jeesusest ning tema elust. Nende teostega tutvudes saame vastused paljudele küsimustele. Miks oodati ja kardeti Jeesuse sündi? Mida tähendab Jeesuse ristilöömine ja ülestõusmine? Mis õieti juhtus pühal õhtusöömaajal? Vastuseid otsides saamegi ühtaegu teada, miks siiani jõulusid ja lihavõtteid tähistatakse.
Märksõnad: Maarja kuulutus, Jeesuse sünd, Jeesuse ristilöömine ja ülestõusmine, püha õhtusöömaaeg