Põhikooli II–III astmele

Niguliste muuseumi unikaalne keskkond aitab mõista keskaegset ühiskonnakorraldust, tolleaegsete inimeste maailmapilti ja toetab keskajaga seotud teemade omandamist koolitundides ning selle ajastu mõistmist luues seoseid ajalooga. Muuseumitundides antakse elav sisu ja taust mitmetele kultuurilis-ajaloolistele nähtustele, mõistetele ja kohtadele ning tutvuda saab keskaegse kirikuarhitektuuriga.
Tundide kestus 60 minutit

NEITSI MAARJA. NAINE, EMA, KUNINGANNA
25.10.19–26.04.20
Põhikooli II ja III aste ja gümnaasium
Tunnid kohandatakse vastavalt vanusele

Muuseumitunni eesmärk: tutvustada õpilastele neitsi Maarja lugu, tähendust ja kujutamist, keskendudes keskaegsele Liivimaale.

Muuseumitunni kirjeldus: muuseumitunnis tutvuvad õpilased neitsi Maarjaga, et uurida, kuidas on teda kunstis kujutatud – naise, ema ja kuningannana. Näitusel on eksponeeritud ligi 50 kunstiteost ja eset 13.–17. sajandist, mis kujutavad kristluse armastatuimat pühakut. Koos tunnijuhiga arutlevad õpilased naise rolli üle ühiskonnas, uurivad ühe naise erinevaid kujutamisviise läbi sajandite ning õpivad tundma keskaegse inimese hinge- ja usuelu. Tunnis tutvuvad õpilased Eesti ja Läti keskaegse kultuuripärandi kõige olulisemate ja vanemate neitsi Maarjat ja tema lugu kujutavate teostega ning nende esemete looga.

Õpiväljundid:

  • saadakse teada, kes on neitsi Maarja
  • saadakse uusi teadmisi kultuuriloost ja Eesti vanemast kultuuripärandist
  • tutvutakse kirikukunstiga ajaloolises kirikuhoones
  • tajutakse teoste omaaegset konteksti
  • võrreldakse ja analüüsitakse teoseid

Tutvuge ka meie keskajateemaliste eriprogrammidega!

Eriprogrammid:


Sobib alates 5. klassist.

Keskaegset kaubandust ja kirikuelu tutvustav haridusprogramm sisaldab muuseumitunde Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones ja Niguliste muuseumis ning toitlustust Tallinna Raekoja all asuvas kõrtsis III Draakon.

Suurgildi hoones tutvuvad lapsed selle hoone pika ja põneva ajalooga ning keskaegse kaubandusega. Rühmatöö abil õpitakse tundma keskaegseid ameteid, kaupasid ja linnakeskkonda. Pärast lõunat osalevad lapsed Niguliste muuseumitunnis Niguliste ABC, kus uuritakse Bernt Notke “Surmatantsu” ja kuulatakse Niguliste legende. Programmi lõpetab viktoriin, kus saab selgeks, kelle pilk on olnud Nigulistes ringi kõndides kõige teravam ja kõrv kõige tähelepanelikum.

Märksõnad: keskaegsed ametid, kaupmehed, kauplemine, Hansa liit

Tunni pikkus: umbes 3,5 tundi (2 muuseumikülastust ja lõuna)
Muuseumitunni hind: 14 eurot/õpilane

NB! Kaasas olevale õpetajale maksab pakett 4 eurot (toitlustus).

Tellimine: tellimus@ajaloomuuseum.ee

Lisainfo:
Anu Kohal
Muuseumipedagoog
anu.kohal@ajaloomuuseum.ee
Tel 696 8634Kaheksa Tallinna vanalinna muuseumit ja keskust kutsuvad 4.–6. klasse koolipäevale “Puust ja punaseks”. Meeleoluka päeva jooksul saavad õpilased teadmisi ajaloost, teatrist, kunstist, muusikast ja inimese tervisest. Samuti uuritakse põnevate tegevuste käigus lähemalt teatrit, loodust, kirjandust ja disaini.

Ainulaadses muuseumide koostööprojektis osalevad: Eesti Tervishoiu Muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Lennusadam (Eesti Meremuuseum), Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, NUKU muuseum.

Klassil tuleb valida sobiv kuupäev ja koolipäeva teema oma vanusegrupi valikute hulgast.

Sügisesel 2019 toimuvad “Puust ja punaseks” koolipäevad:
8.–11. oktoober 2019: IV klassid (est)
15.–18. oktoober 2019: V klassid (est)
30.–31. oktoober 2019: IV klassid (rus)
5.–7. november 2019: VI klassid (est)

Koolipäev kestab 9.30–14.35 (sh lõuna)
Programmi kestus ühes muuseumis: 1 tund 20 minutit.
Hind 19 €/õpilane sisaldab 3 muuseumitundi ja lõunasööki.

Registreerimine ja lisainfo: Anneli.Kengsepp@elk.ee, tel 617 7233 (Eesti Lastekirjanduse Keskus)

Koolipäevade kirjeldused:

Koolipäev “Vanalinna salaselts” 4. klassile (eesti keeles)
Programmi sisustavad Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Õpilased kehastuvad salaseltsi liikmeiks ning asuvad lahendama Tallinna vanalinna kuulsa apteekri saladust. Koolipäev on inspireeritud 4. klassi õppekavas olevast mineviku ja esivanemate teemast. Programm on eesti keeles.

UUS! Koolipäev “Vanalinna salaselts” 4. klassile (vene keeles)
Programmi sisustavad Eesti Tervishoiu Muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum. Programm on vene keeles.

Koolipäev “Pinocchio” 4. klassile (eesti keeles)
Programmi sisustavad Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum ja NUKU muuseum. Õpilased liiguvad mööda ajatelge, kus peatutakse teiste loomingu hindamiseks ja ise loomiseks 4. klassi õppekavas oleva Pinocchio teemast lähtuvalt. Omal käel saab proovida kirjaniku, disaineri ja nukunäitleja ametit. Programm on eesti keeles.

Koolipäev “Päev ajalehetoimetajana” 5. klassile (eesti keeles)
Programmi sisustavad Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Niguliste muuseum. Õpilased tegutsevad ajalehe toimetusena ja ühistööna valmib klassi leht, milles luulelised päevauudised, intervjuu Püha Gertrudiga, pildikesed ajaloost ja palju muud. Koolipäev lõimib ajaloo ning keele ja kirjanduse õppeained. Programm on eesti keeles.

Koolipäev “Ellujäämiseks vajalik” 5. klassile (eesti keeles)
Programmi sisustavad Eesti Tervishoiu Muuseum, NUKU muuseum ja Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum. Õpilased satuvad seiklema üksikule saarele, kus ellujäämine sõltub neljast põhielemendist. Koolipäev ühendab inimese- ja loodusõpetuse ning kirjanduse õppeained, toetades empaatiavõime ja sotsiaalsete oskuste arendamist. Programm on eesti keeles.

Koolipäev “Asja mitu elu” 6. klassile (eesti keeles)
Programmi sisustavad Eesti Tervishoiu Muuseum, NUKU muuseum ja Lennusadam (Eesti Meremuuseum). Õpilasi kutsutakse avastama säästliku tarbimise maailma ning pakkuma julgeid lahendusi keskkonnakaitsel ja taaskasutusel. Koolipäev seob omavahel loovuse ning looduse- ja inimeseõpetuse õppeained. Programm on eesti keeles.Tere tulemast Niguliste koolitundidesse aastal 1518!

Koolipäev toimub Niguliste muuseumi ruumides. Kõik osalejad saavad selga sobivad kostüümid. Koolipäev algab piduliku protsessiooni ja koolidirektori manitsuskõnega.

Ajarännaku pileti maksumus on 14€/laps. Maksta saab kohapeal sularahas või garantiikirja alusel ülekandega.

Võimalikud ettevalmistused ajarännakuks „Keskaja kool 1518“

– Ilmselt on teil tänaseks juba selgeks õpitud keskaegset elu (käsitöölised, kaupmehed, elu linnas, kultuurielu) puudutavad teemad.
– Teema süvendamiseks võiks joonistada keskaegse linna (Tallinna) skeemi.
– Käia retkel või näiteks fotojahil keskaegses linnas.
– Õpilased võiksid lähtuvalt ajalooalastest teadmistest välja mõelda oma eluloo: mis mu nimi on, kes mu vanemad on, kus ma elan, millised on minu tulevikuväljavaated ja soovid, miks pean koolis käimist vajalikuks.
– Tore oleks need lood ka klassis läbi arutada: kas need on tõepärased ja klassikaaslased saavad oma keskaegsete kaaslastega tuttavaks.

Projektis osalevad: Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseum, Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Okupatsioonide muuseum.

Registreerida on võimalik alates 5. klassist.

Info ja registreerimine niguliste@ekm.ee

Kohtade arv on piiratud!


Muuseumitunnid uutel näitustel

NEITSI MAARJA. NAINE, EMA, KUNINGANNA

25.10.19–26.04.20
Põhikooli II ja III aste ja gümnaasium
Tunnid kohandatakse vastavalt vanusele

Muuseumitunnis kohtuvad õpilased Neitsi Maarjaga, et uurida, kuidas on teda kujutatud kunstis – naise, ema ja kuningannana. Niguliste muuseumis on eksponeeritud ligi 50 kunstiteost 13.–17. sajandist, mis jutustavad ajaloo ühe kuulsaima naise lugu. Koos tunnijuhiga arutlevad õpilased naise rolli üle ühiskonnas, uurivad naise ja perekonna erinevaid kujutamisviise läbi sajandite, õpivad tundma keskaegse inimese hinge- ja usuelu. Tund lõpeb loovtööga.

Muuseumitunnid püsinäitusel

Niguliste ABC
Programmis antakse ülevaade Niguliste kiriku ehitusloost ja tähtsamatest kunstiteostest. Seega sobib programm eriti neile, kes varem muuseumi külastanud ei ole. Tunni alguses jagatakse noortele töölehed küsimustega, millele tuleb Niguliste ekspositsiooniga iseseisvalt tutvudes vastused leida.
Märksõnad: arhitektuur, ajalugu, ühiskonnaõpetus, Bernt Notke „Surmatants“, Hermen Rode altariretaabel, Hansaliit

Salakäikude avastamine
Niguliste kirikut on aja jooksul korduvalt ümber ehitatud. Paljusid keskajal olulisi käike muuseumis enam ei kasutata ning mitmel kabelil on praegusel ajal hoopis teine otstarve. Programmis avastatakse paiku, kuhu tavakülastaja üldjuhul ei pääse ning tutvutakse kirikuhoone arhitektuuri ja ajalooga. Programm lõpeb viktoriiniga.
Märksõnad: Niguliste tähtsamad kunstiteosed, arhitektuur, basiilika, altar, kabel

Orel – pillide kuningasOrel
„Orelit iseloomustavaid omadusi kirja pannes tuleb alustada sõnast „kõige“. Orel on kõige mõjukam, kõige suurem, kõige keerulisema ehitusega ja kõige hinnalisem muusikainstrument. Iga orel on unikaalne ja demonstreerib kõige ilmekamalt oma ehitamise aja esteetilisi ideaale, ta on läbinisti käsitöö – kaht identset pilli maailmas ei leidu,“ on öelnud tunnustatud organist ja helilooja Andres Uibo. Mänguline muuseumitund annab ainulaadse võimaluse tutvuda oreliga organisti juhatusel.
Märksõnad: klahvpillid, õhusamba liikumine, heliulatus, oreliviled, oreli registrid ehk vilede read, erinevad koolkonnad

Niguliste „Surmatants“: keskaegse inimese ja maailmapildi peegel
Koos juhendajaga vaadeldakse, keda ja mida on Bernt Notke kujutanud, milline oli keskaja ühiskonna seisuslik korraldus, kes on pildilt puudu ja miks. Miks oli surma teema keskaja inimesele tähtis ja keskaegses kirikus surmateemalised pildid laialt levinud? Tunni lõpus üritame ise luua tänapäeva surmatantsu versiooni. Memento mori!
Märksõnad: seisuslik ühiskonnakorraldus keskajal
, keskaegne surmakultuur, Bernt Notke „Surmatants“, katk, kollaažitehnikas rühmatöö

Kunstiuurijad
Alates 7. klassist
Tunni keskmes on Niguliste üks kroonijuveele – Rode kappaltar aastast 1481.
Kunstimuuseumi on põhjust külastada ka keemia- ja füüsikatunni raames! Humanitaar- ja reaalaineid lõimiv haridusprogramm on heaks sissejuhatuseks loodusainete tundidesse põhikooli III astmes ja gümnaasiumis.
Tunnis tutvutakse 1481. aastast pärit Rode kappaltariga loodusteadustes kasutatavaid uurimismeetodeid rakendades ning räägitakse nendest keemilistest ja füüsikalistest meetoditest, mida kunsti uurimisel kasutatakse. Õpilased saavad tunnist kaasa põneva keemiaalase töölehe, mille abil õpetaja saab muuseumis tehtut keemiatunnis edasi käsitleda (lisaks ka juhis ning lahendused õpetajale).
Märksõnad: humanitaar- ja reaalteaduste lõimimine, kunsti uurimise meetodid, dendrokronoloogia, infrapunakiirgus, ultraviolettvalgus, röntgen.
Tundi tutvustav video
Projekti tutvustavad videod

Jõuluteemalised muuseumitunnid


Püha Nikolause legendid

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada püha Nikolause legende ja uurida välja, kuidas on see pühak seotud jõuluvanaga ning millised on püha Nikolause ja jõuluvana sarnasused ja erinevused. Näiteks on Niguliste muuseumis asuval Rode altaril näha tuntud legend, kuidas püha Nikolaus annetab kolmele vaesele tütarlapsele kullakotikesed. Äkki sai just sealt alguse jõulude ajal kinkide tegemise komme?

Inglid Niguliste kunstiteostel
Muuseumitunnis räägitakse inglitest. Kes on ingel ja millisena me tänapäeval ingleid ette kujutame? Koos tunnijuhiga vaadeldakse, kuidas on ingleid kujutatud vanemas kunstis ja milliseid tähendusi eri kujutusviisid kandsid. Lõpetuseks joonistatakse oma kaitseingel või jõulukaart.