Põhikooli II–III astmele ja gümnaasiumile

Programmides antakse elav sisu ja taust mitmetele kultuurilis-ajaloolistele nähtustele, mõistetele ja kohtadele.

Kestus 60 minutit
Muuseumitunni hindu vaata siit

Muuseumitunnid püsinäitusel

Niguliste ABC

Programmis antakse ülevaade Niguliste kiriku ehitusloost ja tähtsamatest kunstiteostest. Seega sobib programm eriti neile, kes varem muuseumi külastanud ei ole. Tunni alguses jagatakse noortele töölehed küsimustega, millele tuleb Niguliste ekspositsiooniga iseseisvalt tutvudes vastused leida.
Märksõnad: arhitektuur, ajalugu, ühiskonnaõpetus, Bernt Notke „Surmatants“, Hermen Rode altariretaabel, Hansaliit

Salakäikude avastamine
Põhikoolile

Niguliste kirikut on aja jooksul korduvalt ümber ehitatud. Paljusid keskajal olulisi käike muuseumis enam ei kasutata ning mitmel kabelil on praegusel ajal hoopis teine otstarve. Programmis avastatakse paiku, kuhu tavakülastaja üldjuhul ei pääse ning tutvutakse kirikuhoone arhitektuuri ja ajalooga. Programm lõpeb viktoriiniga.
Märksõnad: Niguliste tähtsamad kunstiteosed, arhitektuur, basiilika, altar, kabel

UUS! Tallinn – meistrite linn
Põhikoolile

Muuseumitunnis heidetakse pilk Niguliste muuseumi Hõbedakambrisse. Tunnijuht jutustab lastele kaupmeeste ja käsitööliste elust vanas Tallinnas. Ühtlasti selgub, milline põnev lugu on seotud kaupmeeste salapärase papagoiga, miks on mõnel pokaalil sõrad, mis on meistriks löömine, kes olid tündersepp, voorimees ja mündrik ning palju muudki huvitavat. Tunni lõpetab lõbus pantomiim.
Märksõnad: vanaaegsed ametid, kaupmehed, käsitöölised, gildid, tsunftid ja vennaskonnad, linnakodanikuks saamine, meistritöö ja kallihinnalised auhinnad

UUS! Orel – pillide kuningasOrel

„Orelit iseloomustavaid omadusi kirja pannes tuleb alustada sõnast „kõige“. Orel on kõige mõjukam, kõige suurem, kõige keerulisema ehitusega ja kõige hinnalisem muusikainstrument. Iga orel on unikaalne ja demonstreerib kõige ilmekamalt oma ehitamise aja esteetilisi ideaale, ta on läbinisti käsitöö – kaht identset pilli maailmas ei leidu,“ on öelnud tunnustatud organist ja helilooja Andres Uibo. Mänguline muuseumitund annab ainulaadse võimaluse tutvuda oreliga organisti juhatusel.
Märksõnad: klahvpillid, õhusamba liikumine, heliulatus, oreliviled, oreli registrid ehk vilede read, erinevad koolkonnad

UUS! Miks me peame jõule ja tähistame lihavõtteid?
Näitusel „Viis unustatud maali“ (15. september 2017 – 29. aprill 2018)

Jõulud ja lihavõtted kuuluvad meie kõige tähtsamate pühade hulka. Mõlemad on seotud Jeesus Kristuse eluga – esimene selle alguse, teine lõpuga. Niguliste muuseumis on mitu kunstiteost, mis jutustavad tuntud lugusid ja legende Jeesusest ning tema elust. Nende teostega tutvudes saame vastused paljudele küsimustele. Miks oodati ja kardeti Jeesuse sündi? Mida tähendab Jeesuse ristilöömine ja ülestõusmine? Mis õieti juhtus pühal õhtusöömaajal? Vastuseid otsides saamegi ühtaegu teada, miks siiani jõulusid ja lihavõtteid tähistatakse.
Märksõnad: Maarja kuulutus, Jeesuse sünd, Jeesuse ristilöömine ja ülestõusmine, püha õhtusöömaaeg

Niguliste „Surmatants“: keskaegse inimese ja maailmapildi peegel
Gümnaasiumile

Koos juhendajaga vaadeldakse, keda ja mida on Bernt Notke kujutanud, milline oli keskaja ühiskonna seisuslik korraldus, kes on pildilt puudu ja miks. Miks oli surma teema keskaja inimesele tähtis ja keskaegses kirikus surmateemalised pildid laialt levinud? Tunni lõpus üritame ise luua tänapäeva surmatantsu versiooni. Memento mori!
Märksõnad: seisuslik ühiskonnakorraldus keskajal
, keskaegne surmakultuur, Bernt Notke „Surmatants“, katk, kollaažitehnikas rühmatöö

Kunstiuurijad

Tunni keskmes on Niguliste üks kroonijuveele – Rode kappaltar aastast 1481.

Pakume erilist võimalust – tulenevalt konserveerimise eripärast saab nüüd külastada Kunstimuuseumi ka füüsika- ja keemiatunni raames. Kohapeal räägime peamistest keemilistest ja füüsikalistest uurimismeetoditest ning anname kaasa põneva keemiaalase töölehe, kus õpetaja saab muuseumis nähtut keemiatunnis edasi käsitleda (lisaks ka juhis ning lahendused õpetajale).

Tundi tutvustav video

Projekti tutvustavad videod