Rode ajaveeb | Blog

„Rode Altarpiece in Close-up“ is a large-scale project which will last several years and is focused on the conservation and technical research of the Late Middle Ages retable of the high altar in St. Nicholas’ Church. The retable is one of the grandest and best preserved northern German altar retables from the Late Middle Ages. Rode Blog keeps an eye on the daily work surrounding the scientific projects and conservation of the retable. Rode blog is updated by our conservators and investigation team members. Blog posts are in Estonian, but under every post there is a short summary English so that our international followers can also read about our work and findings.

Roded Lübeckis näitusel "Lübeck 1500"

Lübeckis avatakse juba täna õhtul Euroopa vana kunsti suurnäitus “Lübeck 1500”, mis toob kokku Hansakunsti paremiku.

Näitusesaalis kohtus Lübecki Rode altar meie virtuaalse Rode altariga. Siit väike fotodokumentatsioon Eesti tiimi virtuaalnäituse installeerimisprotsessist:
a b

Mida me näitusel täpsemalt eksponeerime, sellest juba lähiajal…
Loe ka Archaeovisioni blogipostitust:
http://archaeovision.eu/projects/lubeck-1500th-anniversary/

Anja Rasche and Kerstin Peterman about their visit to Estonia

Drinking our morning coffee with Bernt Notke (enjoying the present from Tarmo – thank you so much) we are – every morning – not only reminded of the fragility of our lives but also of the wonderful days we spent with Hilkka and Tarmo in Tallinn and Tartu and in the Estonian countryside.

We had the pleasure to see Hermen Rode’s altarpiece in close up und discuss with Hilkka, Hedi and Tarmo new findings and the current development of the Rode project –what a privilege. We are impressed by the high technical, conceptual and theoretical standards that offer new ways to study medieval sculpture and painting in an international context. And standing underneath the huge Rode poster on the busy street in Tallinn we were inspired by the many good ideas to popularize scientific research.

Visiting the Historical Museum in Tallinn and the University of Tartu Museum (Mariann, thank you very much) we saw two very interesting new museum’s presentations on a high international level. Our visit in Tallinn: Amazing! The morning coffee reminds us: Let’s go back every year!

 

Anja and Kerstin

 

Kaffeetasse

 

 

“Frau Rode” ja “Frau Notke” ehk dr Anja Rasche ja dr Kerstin Petermann Eestis

09.-12. juunil külastasid Eestit mainekad Saksa kunstiajaloolased, Lübecki 15.sajandi suurmeistrite Hermen Rode ning Bernt Notke uurijad dr Anja Rasche ja dr Kerstin Petermann.
Anja kaitses hiljuti oma doktorikraadi esimese Hermen Rode tervikloomingut käsitleva monograafiaga (Studien zu Hermen Rode, 2014) ja Kerstini sulest on ilmunud mitmeid olulisi Notke teoseid puudutavaid artikleid.

Niguliste muuseumil on nendega olnud kauaaegsed kontaktid, kuid seekord tulid nad Tallinnasse spetsiaalselt tutvuma Rode-projekti raames tehtavate uurimis- ja konserveerimistöödega. Külaliste soovil käisime ka Tartus, kus kunstiajaloolane Kaur Alttoa näitas Jaani kirikut ja Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi direktriss Mariann Raisma tutvustas Toomkirikut. Eesti visiidi mitmekesistamiseks vaatasime Tartu-teel mitmeid Eesti mõisaansambleid ning Koeru kiriku keskaegseid maalinguid.

Ühtlasi arutasime ka Rode projekti edasisi rahvusvahelisi koostöövõimalusi ning näitusega „Lübeck 1500“ seonduvat – loodame, et lähiajal saame juba näidata ka Rode rahvusvahelisi arenguid.

 

From the 9th until the 12th of June reputable German art historians Dr Anja Rasche and Dr Kerstin Petermann made a visit to Estonia.
Anja has recently defended her PhD degree by presenting first Hermen Rode monograph (Studien zu Hermen Rode, 2014) and Kerstin has written many important articles about the works of art by Bernt Notke.
Niguliste museum has been in long-term contact with both of them, but this time they came to Tallinn especially for Rode project – to see the research and conservation works carried out on the altarpiece. At the request of the visitors also a visit to Tartu was planned, where the art historian Kaur Alttoa showed St. John’s Church and director of the University of Tartu Art Museum Mariann Raisma introduced the Tartu Cathedral. To make the visit even more diverse we had a look at many Estonian manor ensembles and Koeru church medieval wall paintings on the way to Tartu.
Also further international cooperation with Rode project and the exhibition “Lübeck 1500” was discussed – we hope that in the near future we can already present international developments.

 

Rode-Notke Tallinnas

“Frau Rode” ehk dr Anja Rasche ja “Frau Notke” ehk dr Kerstin Petermann Eestis

EKA maalitudengite kunstiprojektide kaitsmine Nigulistes

4

Komisjoniliikmete (Jaan Toomik, Vano Allsalu, Neeme Kulbok, Marge Laast, Erki Kasemets) lõpudiskussioon ja tudengite töödele hinnangu andmine

11.mail toimus Nigulistes EKA vabade kunstide  maalieriala III kursuse tudengite semestriprojektide kaitsmine Nigulistes.

Sel semestril olid tudengite tööde inspiratsiooniks Rode altar ja Niguliste tervikuna. Iga tudengi ülesandeks oli teha individuaalne loominguline projekt, mis suhestuks ruumi ja keskkonnaga ning kaks ühisloomena sündinud kunstiteost:

Installatsioon KAPP ALTAR inspireerus Rode kappaltarist: suletud ustega kappi installeeris iga tudeng oma minialtari, mis lähtus isiklikust elust ja mälust. Kaitsmise avalöögina avanesid kapi uksed ning nende taha peidetud altarid.

Teine kursuse ühislooming oli nn MAALITUD PIKSELPILT, mille kontseptsiooni sõnastas kursuse juhendaja Erki Kasemets nii:

“Rode altar oli keskajal toimiv teabevahend, mille abil õlivärviga maalitud kujutiste abil vahendati ka kirjaoskamatutele piiblisündmusi. Tänapäeval toimib visuaalne suhtlus ja jäädvustamine järjest enam digitaalselt.
Ka Niguliste kirikus parasjagu käimasolev altari uurimis- ja restaureerimisprotsess toetub suuresti just uusimale digitehnoloogiale.

Värvipigmendi asemel on kaasaegse pildi peeneimaks moodustajaks piksel.
Mõneti on piksel kui modernismijärgse maalipraktika uus “must ruut”, värvi ja vaimsuse kontsentreeritud sisaldaja.

Eesti Kunstiakadeemia III kursuse maalieriala tudengitele oli ülesandeks suhestuda pikselitega vaid maalikunsti vahenditega. Iga õpilane sai paar kavandifragmenti prinditud pikselitega Rode altari ühest detailist. Maalimisel sai süveneda igasse pikselisse eraldi. Lisaks värviõpetuslikule ja tehnilisele küljele oli võimalus ligi pääseda ka teistele “nähtamatutele” tasanditele.”

Pikselpilt jääb mõneks ajaks ka Nigulistesse, nii et kõigil on seda võimalik vaatama tulla!

Peatselt tuleb Rode veebilehele ka dokumentatsioon iga loomingulise projekti kohta.

3

Individuaalprojektide kaitsmine: juhendaja ja tudengi diskussioon

2

Kursuse ühisloominguna sündinud KAPP ALTAR ning selle ees toimuv performance

1

Individuaalprojektide kaitsmine

 

 

MAALITUD PIKSELPILT

 

PRINT A3_LOW

1. Pikselpildiks valiti üks detail Rode altari alumiselt vasakpoolselt pildiväljalt (tähistatud sinise kastiga)

PRINT_A3_200läikiv

2. Altari detaili suurendus (vasakpoolne foto) ning sama detail pikslitena (parempoolne foto), millest iga tudeng sai maalimiseks 6 x 6 piksliga tüki

piksel2 003

3. Valmis pikselpilt koosneb 5 x 5 alusraamil lõuendist, millele on üle kantud vastav arv täpses tonaalsuses piksleid. Kokkupandud pildina joonistub välja kujund Rode altarilt

 

 

On the 11th of May  Estonian Academy of Arts Fine arts third year painting students spring term evaluation took place in the  St Nicholas’ museum.
Artworks were inspired of  St Nicholas’ Church and especially the Rode altarpiece. Each student had to create an individual artwork which related with the surrounding room and environment. These were accompanied by two group projects:

 

Installation ALTAR PIECE was inspired by Rode altarpiece: into the closed cupboard each student installed their own miniature altar.  On the evaluation the cupboard doors opened to expose hidden altars inside.

 

Second group work was so called PIXEL PAINTING, which conception was formulated by the supervisor Erki Kasemets:

In the Middle Ages the main altarpiece of the church by Hermen Rode was the way to communicate with the illiterate through the painted images of biblical events. Nowadays, most visual communication takes place digitally. The ongoing research and conservation project of the Rode altarpiece in St Nicholas’ museum likewise relies mainly on the most recent digital technology.
Instead of color pigments pixels are used as the smallest particles to form a contemporary image. In some ways we can see the pixel as the new “black square” of post-modernist painting.
Fine arts students from the Estonian Academy of Arts were asked to relate to pixels through the painting medium. Each student had a small fragment of the Rode altarpiece, which was enlarged and pixelated. Aside from the technical and color aspects the “invisible” levels were also reached.

 

Pixel painting will be displayed in  St Nicholas’ Church for some time, so everyone
has a change to see it!

 

Taas nigulapäev!

Seekord oli nigulapäev jälle pisut teistsugune. Lisaks kontserditele-loengutele panid EKA vabade kunstide osakonna maalitudengid välja oma esimesed tööd, mida nigulapäeval käinud võisid imetleda. Tööde lõpetamine toimus sealsamas kirikuruumis, mis oli omamoodi atraktsiooniks muuseum külastajatele.

Kursuse juhendaja Erki Kasemets viimistlemas tudengite töid

Tudengite ühistööna sündinud “pikselpildi” kokkupanemine

“Pikselpilt”: üks väike detail Rode altari maaliväljast jagati piksliteks. Iga tudeng maalis teatud hulga värvilaike, mis pandi kohapeal kokku tervikuks

Maalitudengite semestri kunstiprojekti avalik kaitsmine toimub aga juba sellel esmaspäeval, 11.mail kell 14.00.

Rodest sünnib uus kunst!

Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide teaduskonna maalieriala 3.kursuse kevadsemester on pühendatud Niguliste kirikule ja seal leiduvatele kunstiteostele.
Kunstimuuseumi filiaal sai maaliüliõpilaste tähelepanu osaliseks kahel põhjusel: esiteks tema ajutiselt soodne asukoht – asub ju EKA maalikunsti õppehoone praegu veel viimaseid aegu Toompeal, sealt on Niguliste vaid väikese trepistlaskumise kaugusel; teiseks ajendiks on parasjagu kirikmuuseumis toimuv uurimis- ja konserveerimisprojekt, mis keskendub Niguliste peaaltari restaureerimisele. Kappaltar on üks paremini säilinud hiliskeskaegseid Põhja-Saksa altareid kogu Euroopas ja laiemas plaanis ka üks oluliseim Eesti territooriumil asuv kunstiobjekt. Kolmanda kursuse maalitudengite tööd ongi osaliselt seotud nn.Rode altariga, kuid inspiratsiooniallikaks võib lugeda ka kogu seal leiduvat sakraalkunsti ning hoone atmosfääri ja ajalugu. Osasid valminud töid saab Nigulistes näha juba Nigulapäeval, 9.mail. Kõigi taieste avalik esitlus toimub sealsamas aga 11.mail.

Maalikursusel osalevad Marta Vaarik, Veronika Kübar, Robin Nõgisto, Liisa Jugapuu, Maarja Krass, Kitti Balazs, Rita Afonso, Grethel Lee, Selma Rissanen

Juhendaja on Erki Kasemets

niguliste maal (14) niguliste maal (16)

 

photo 3 niguliste maal (6)niguliste maal (2)

niguliste maal (4)

 

 

Esimene, muusikaline kunstiprojekt (Olivia Verev ja Robin Nõgisto)

Hansa identiteet ja Rode Greifswaldis

 

4.03 – 7.03.2015 toimus Saksamaal Greifswaldis rahvusvaheline konverents „Hansische Identitäten“, kus neljal päeval oli võimalus kuulata erilaadseid käsitlusi Hansakultuuriga seonduvatel teemadel.

Hansa kunsti- ja kultuuriruumi uurimise ning tõlgendamise temaatika on hetkel erakordselt aktuaalne, seda nii Skandinaaviamaades, Madalmaades, endisel Liivimaal, kuid eelkõige Põhja-Saksamaal. Peatselt on avanemas Lübeckis ka Hansa muuseum ning erinevates riikides leiavad aset mitmed temaatilised näitused ja konverentsid, mis omakorda kinnitab selle teema olulisust.

 

Rode-tiimi ettekanne Greifswaldis Professor Gerhard Weilandti lõppsõnad Rode Niguliste altari taustal
Foto 1: Rode-tiimi ettekanne Greifswaldis;  Foto 2: Professor Gerhard Weilandti lõppsõnad Rode Niguliste altari taustal

 

Ettekannetega astusid Greifswaldi konverentsil üles nimekad kunstiteadlased, ajaloolased, konservaatorid, kes käsitlesid nii laiemalt kui fokuseeritumalt Hasakultuuriga seonduvaid tahke. Eraldi tutvustati  projekte, mis hõlmavad nii Hansaruumi kunstipärandi uurimist objektipõhiselt kui ka suuremaid rahvusvahelisi koostöid.

Konverentsi korraldajad, nimekad kunstiajaloolased Kerstin Petermann ning Anja Rashe esitasid austava kutse ka EKMi projekti „Rode altar lähivaates“ tutvustamiseks. Konverentsi finaaliks oligi  projekti koordinaatori Hilkka Hiiopi ja Niguliste direktori Tarmo Saareti ettekanne projekti senistest tulemustest ja tulevikuplaanidest – kaasaegaset infotehnoloogiat kaasav esitlus võeti äärmiselt suure huviga vastu ning pälvis väga positiivset tagasisidet.

Võib uhkusega tõdeda, et EKM algatatud projekti „Rode altar lähivaates“ olnud tõukamapanevaks jõuks, millest on kujunemas ja kasvamas suurem koostöövõrgustik ühendamaks rahvusvahelist teadlaskonda Rode loomingu uurimiseks ning kajastamiseks.

On erakordselt kõnekas, et konverentsi sisuline kokkuvõte ning lõppsõna esitati peakorraldaja Greifswaldi Ülikooli professori Gerhard Weilandti poolt Rode Niguliste retaabli osaliselt avatud vaate taustal.

 

 

Projekti “Rode altar lähivaates” neljas töötuba “Wood & Art” / The fourth workshop of the project “Rode Altarpiece in Close-up”: "Wood & Art”

 

16.-18. veebruaril 2015 toimus Rode-projekti neljas töötuba, mis tegeles puidu interpreteerimise ja dateerimisega. Töötuba juhendasid selle ala tippspetsialistid Kopenhageni Rahvusmuuseumi uurimisinstituudist CATS, dr Aoife Daly ja prof dr Jørgen Wadum ning Eesti spetsialistina dr Alar Läänelaid Tartu Ülikooli Geoloogia osakonnast.

 

puit1


Aoife Daly 
on dendrokronoloogilise dateerimise (mis põhineb puidu aastarõngaste mõõdistamisel) üks maailma tippnimesid, kelle valdkonnaks on just mittelõhkuva uurimismeetodi arendamine. Ta rääkis ja näitas, kuidas ja millistel juhtudel saab dendrokronoloogiat teha aastarõngaste kõrgresolutsioonilise foto järgi, ilma selleks teost ennast füüsiliselt puutumata. Nagu selgus, ei pruugi see uurimismeetod anda alati tulemusi ning nõuab väga suurt kogemust.

Alar Läänelaid, ainus Eestis pärandobjektide dateerimisega tegelev dendrokronoloog, andis ülevaate siin tehtus ning siinsetest võimalustest.

Jørgen Wadum, maailma üks tehnilise kunstiajaloo valdkonna ja puidumärkide interpreteerimise tipptegijatest, asetas dendrokronoloogilise dateerimise suuremasse konteksti, käsitledes puitu kui kunstiteoste ühte olulisemat loomematerjali: kust puit pärineb, kuidas seda transporditi ja töödeldi, mis olid puidule seatud kvaliteedinõuded ning kuidas kogu seda teadmist saab aastasadu vanadest kunstiobjektidest välja lugeda.

 

puit2


Praktilise workshopi osas uuriti Niguliste muuseumi tippteoseid: loomulikult Rode altar, aga lisaks ka Kannatusaltar, Maarja altar, Pühalepa Anna altar ning lisaks Kadrioru ja Ajaloomuuseumi Lucas Cranachi tööd (või koopiad). Viis töögruppi viisid oma objektidel kolme päeva jooksul läbi dendrokronoloogilise dateerimise ja vajadusel kombineerisid selle multispektraaluuringute ning XRF-elementanalüüsidega. Uuringute tulemused vormistatakse veebileheks, mida saab peatselt vaadata ka töötoa kodulehel.

 

puit3


Kas õpitoa käigus õnnestus kõik need teosed dendrokronoloogiliselt dateerida?
Pigem mitte, sageli olid uuringute vastused kõike muud, kui ootuspärased. Peamine, mida töötuba õpetas, oli küsimuste püstitamine: millal ja millistel tingimustel on dendrokronoloogia võimalik ja vajalik ning kelle poole pöörduda, kui see näib olevat põhjendatud uuring.

Workshopi edasiarendusena plaanime Alar Läänelaiuga arendada Rode altari näitel dendrokronoloogiat kui meetodit just mittelõhkuvas suunas.

 

puit4


Kokku osales workshopi teoreetilises osas üle 70 ning praktilises osas ligi 30 huvilist pea kõigist Eesti ülikoolidest ja pärandasutustest. Kõik osalejad, nii professorid kui tudengid jäid üritusega väga rahule, Niguliste oli täidetud töökate uurijate sünergiaga.

Workshopi kokkuvõte: Dendrokronoloogia_JoelLeis


Töögruppide kommentaarid workshopi kohta:


Maarja altar
i töögrupi liikmed Kristiina Piirisild, Theodora Kormpaki, Anna Mossolova, Kersti Siim: “Suurepärane teemabloki valik ja huvitavad loengud, mis annavad kindlasti tõuke mitmele tänaseks Eesti kontekstis vähe uuritud uurimissuunale.Teoreetiline teadmine dendrokronoloogia meetodist oli kahtlemata enamusele meist tuttav. Workshop oli suurepärane moodus eelteadmiste kinnistamiseks.”


Cranach
i töögrupi liikmed Merike Kallas, Hembo PagiViljar VisselAndres Uueni: “Workshop andis parema ülevaate dendro-uuringute läbiviimise meetoditest, kasutusvõimalustest ja võimalikest probleemidest, millega tuleb tulemuste tõlgendamisel arvestada. Tegemist oli väga hästi korraldatud workshopiga, kus jagasid lahkelt omi teadmisi ja kasulikke oskusi välis- ja kodumaised tipp-spetsialistid.”

 
Rode altari töögrupi liikmed Nele Ambos, Krista Andreson, Kristjan Bachman, Hedi Kard: “Workshop oli väga infotihe ja erinevate meetodite teadvustamine dendrokronoloogias koos pidevalt arenevate tehniliste võimalustega tuleb osalenutele edaspidi kindlasti kasuks. Lisaks andis workshop erakordse võimaluse koostööks tippspetsialistidega, kelle pikaajaline kogemus oma valdkonnas on ainulaadne.” 
 
Anna altari töögrupi liikmed Tiina Vint, Allan Talu, Heiti Kulmar, Taavi Tiidor, Ülle Vahar, Kristel Kajak: “väga huvitav oli proovida dendrokronoloogiat uurimismeetodina, kuigi juba eos oli teada, et suure tõenäosusega nii rasketelt kohtadelt midagi põhjapanevat ei avasta. Loengud olid põnevad ning spetsialistid tõeliselt asjaga kursis ning abivalmid.”
 
Kannatusaltari töögrupi liikmed Liisa-Helena Lumberg, Andrus Laansalu, Mihhail Staško, Johanna Lamp, Mariliis Vaks, Varje Õunapuu, Kaisa-Piia Pedajas, Grete Nilp: “Võime julgelt öelda,et kõik 3 päeva olid väga põnevad ja huvitavad, kuigi nii mõnelegi kõrvalvaatajale võiks aastarõngaste millimeetrite mõõtmine tunduda  kõike muud kui seda. Töötuba aitas mõista, et dendrokronoloogia puhul on tegemist äärmiselt huvitava kuid vägagi aega nõudva ja nüansirohke teadusega, milles täpsete tulemuste saavutamine nõuab pikka harjutamist ja kogemust.”

 

 

Siit saab meenutada workshopil toimunut liikuva pildi vahendusel:

 

 

 

On the 16th – 18th February the fourth Rode workshop “Wood and Art. Methods of technical art history: wood analysis for interpretation of art works” took place. The workshop was supervised by specialists from Copenhagen Centre for Art Technological Studies and Conservation (CATS) – Dr Aoife Daly and Prof Dr Jørgen Wadum. Estonian side was represented by Dr Alar Läänelaid from the Geography Department of University of Tartu. 

Aoife Daly who is the one of the top specialists of the dendrochronological tree-ring dating, introduced principles of invasive and non-invasive dendrochronology, concentrating on the possibilities and oppurtunities of non-invasive options by showing how to investigate the year-rings on piece of wood without physically intervening the artwork itself.
Alar Läänelaid, the only dendrochronologist active in the field of cultural heritage in Estonia, gave overview of projects carried out here.
Jørgen Wadum, one of the top names in the technical art history as well in lumberjack and tool mark interpretation in the world, placed dendrochronology in a wider context by discussing how to read the traces of wood orgin, processing, transportation and all the rest from an artwork.
In the practical workshop all the new knowledge was taken in to account for investigation of altarpieces on display in Niguliste Museum and panel paintings from Kadriorg Art Museum and The Estonian History Museum. The results will be soon accessible on the workshop webpage.
Although not all artworks were dated dendrochronologically during the workshop, the main aspect learnt was how to raise the investigation questions: when and in which cases dendrochronology is possible, necessary and to whom to turn to. Dendrochronological investigations on Rode altarpiece will be further developed and continued by Alar Läänelaid with non-invasive methods.
In total 70 participants attended theoretical morning sessions and around 30 in practical workshop. We can surely say it was great and interesting experience!

 

 

Alanud on loengusari "Rode altar lähivaates"

29.jaanuaril toimus Nigulistes loengusarja “Rode altar lähivaates” avaüritus:

Hilkka Hiiop ja Tarmo Saaret rääkisid projektist “Rode altar lähivaates” ja objektist, millega tegeletakse, ehk Niguliste peaaltarist. Erakorraliselt avati ka altar kõigis kolmes vaates, mis tavapäraselt juhtub vaid kolmel korral aastas (kahel Nigulapäeval ja Kõigi Pühakute Päeval).

Järgnevates loengutes avatad spetsialistid juba lähemalt, milliseid konserveerimis- ja uurimismeetode altaril kasutatakse ning näidatakse publikule ka kohapeal, kuidas kunstiteose uurimine ja restaureerimine käib.

Olete kõik oodatud osalema ning astuma ise uurija ja konservaatori rolli.

Täpsema info loengute toimumisest leiab selle lingi alt:
LOENGUSARI “RODE ALTAR LÄHIVAATES”

 

loeng1

 

 

 

Luukase-altari kompositsioonimuudatus/ Composition change on St Lukas-altar

Hermen Rode töökojas valminud ja autori poolt signeeritud Lübecki Luukase altaril tuvastati infrapuna piltide abil huvitav kompositsioonimuudatus (ehk pentimenti), mida saab vaadata animeeritud kujul:

 

IR photography revealed interesting underdrawing and pentimenti (composition changes) on the St Lukas altar in Lübeck. Watch the animation here: