Rode ajaveeb | Blog

„Rode Altarpiece in Close-up“ is a large-scale project which will last several years and is focused on the conservation and technical research of the Late Middle Ages retable of the high altar in St. Nicholas’ Church. The retable is one of the grandest and best preserved northern German altar retables from the Late Middle Ages. Rode Blog keeps an eye on the daily work surrounding the scientific projects and conservation of the retable. Rode blog is updated by our conservators and investigation team members. Blog posts are in Estonian, but under every post there is a short summary English so that our international followers can also read about our work and findings.

Kes oli Hermen Rode? / Who was Hermen Rode?

Lübeckis St Annen Museumis asub ainus Hermen Rode poolt signeeritud altariretaabel, nn Luukase-altar. Sellesse töösse on ta maalinud nii enda autoportree kui nime.

 

Only signed altarpiece by Hermen Rode is standing in St Annen Museum, Lübeck and it’s called “Lukas-altar”. He has painted his name and selfportrait into this composition.

 

Siit saab vaadata, milline Hermen välja nägi / here you can see, how Hermen looked like:

 

 

Lübecki uuringud nüüd videopildis! / Investigations in Lübeck now in video!

30.oktoobrist 2.novembrini oli Rode-uurijate seltskonnal võimalus viia läbi tehnilised uuringud Lübecki St.Annen-Museumis asuvale ainsa Hermen Rode poolt signeeritud altarile, nn Luukase-retaablile.

 

Rode investigation team had an opportunity from 30th October until 2nd November to carry out technical research on the only altarpiece signed by Hermen Rode, so-called St Luke’s retable, situated in St Annen Museum, Lübeck.

 

Siit võib videopildis näha, mida seal tehti:
Here you can see what was done there:

 

 

 

Merry Christmas and a Happy New Year from Rode team!

RODECHRISTMAS

 

 

WHO IS ACTUALLY SANTA CLAUS? 

 

 

 

 

 

Nigulapäev teistmoodi valguses!/A different light on St. Nicolas Day

Talvine nigulapäev on olnud Niguliste jaoks alati aasta üks tähtsündmusi, mil lisaks avatud Rode-altarile pakutakse publikule erinevaid muusikalisi ja sõnalisi programme, ekskursioone ja loenguid.

Sel Nigulapäeval tegime lisaks traditsioonilistele üritustele ka Rode-projektiga seotud eriprogrammi, mille fookuses oli jõuluvana prototüüp Püha Nikolaus ja valgus, ehk siis üritasime näidata Nikolaust teistmoodi valguses.

 

nigulapäev1

 

Valgus on üks olulisemaid vahendeid, mida kasutame oma teadusuuringuteks – näiteks alusmaalingute uurimiseks infrapuna, pealispinna vaatluseks ultravioletti, objekti läbivalgustamiseks röntgenit, pinnafaktuuride uurimiseks RTI-fotograafiat. Lisaks uurimisinformatsioonile annab see tulemuskes imekauneid visuaale, mille kaudu üritasimegi huvilisele teadusmaailma nauditavaks teha.

Niguliste piilarid, võlvid, kõrgseinad ja niššid oli kaetud animeeritud videolõikudega Nikolausest teistmoodi valguses. Projekti tiim rääkis erinevatest uurimismeetoditest, konservaatorite töötoas sai tutvuda altari detailidega lähivaates ning lastel oli võimalus kehastuda Rode-altari restauraatoriteks. Ürituse vahepaladeks oli meie organist Tiit Kiik valinud võimsaid orelilugusid, mis seostusid valguse ja Nigulapäevaga.

 

nigulapäev2

 

Valgus, muusika ning projektsioonid tekitasid Niguliste võimsas ruumis lummava keskkonna ja väga erilise atmosfääri.

 

 

Siin animatsioonid Nikolausest teistmoodi valguses:

 

 

 

 

St Nicolas Day in December has always been a highlight of the year for Niguliste Museum. This time we also introduced a special programme concerning theRode altarpiece, which focused on the prototype of Santa Claus – St Nicolas, and the light  – and we tried to show St Nicolas in a new light!

Light is a key instrument in our research on the altarpiece – wether it is to look at underdrawings through infra red light, examine sufrace coatings with UV-light, look through the object with X-rays or make mappings of the surface with RTI-photography. So this time we covered the vaults and niches of Niguliste church with video clips of the sculpture of St Nicolas in all of those lights, the project team introduced different research methods and visitors could observe close ups of the altarpiece in the conservation workshop, all accompanied by our organist Tiit Kiik on the organ.

 

 

 

 

Püha Nikolause Nigulapäeva tervitused!/ Greetings from St Nicholas

 

 

 

Keemia tund kunstimuuseumis?!/ Chemistry class in art museum?!

Aga just nii see on: Elle Lepiku ja Martin Saare poolt koostatud haridusprogramm gümnaasiumiõpilastele pakub võimalust vaadelda Rode altarit loodusteaduslike meetodite abil. Muuseumitund „Kunstiuurijad“ on suure  hooga käivitunud ja paljud noored on juba saanud Rode altari näitel aimu tihedatest seostest keemia ja füüsika õppimise vajaduse ja kunstiteoste uurimise ning konserveerimise vahel.

„Kunstiuurijate“ haridusprogramm on hea võimalus tulla kooliseinte vahelt välja ja õppida kaasaegsest kunsti konserveerimise praktikast  – ühe muuseumitunni raames saavad käsitletud lisaks keemiale ka füüsika, ajaloo ja kunsti valdkond! Kaasa anname põneva töölehe, kus õpetaja saab muuseumis nähtut keemiatunnis edasi käsitleda (lisaks ka juhis ning lahendused õpetajale).

 

(Tundi registreerimine www.nigulistemuuseum.ee)

 

Vaata tutvustavat videot siit:

 

 

 

Yes, indeed! An educational programme “Art inspectors” by Elle Lepik and Martin Saar provides an opportunity for high school students to look at the Rode altarpiece from the perspective of  scientific research. Many students have gotten a glimpse of how intertwined are the relationships between art conservation, (art) history, physics and chemistry.

 

 

 

Rode detektiivid Lübeckis / Rode detectives in Lübeck

30.oktoobrist 2.novembrini oli Rode-uurijate seltskonnal erakordne võimalus viia läbi põhjalikud tehnilised uuringud Lübecki St.Annen-Museumis asuvale ainsa Hermen Rode poolt signeeritud altarile, nn Luukase-retaablile.

Paari päeva jooksul teostati XRF-aparaadi abil altari elementide kaardistus (see on mittelõhkuv meetod, mille abil saab teada kunstiteoses kasutatud materjalide koosluse), võeti täpsustavaks analüüsimiseks mikroproovid, fotografeeriti teos nii kõrgresolutsioonilise fotogrammetrilise 3D mudelina kui infrapuna valguses. Väga põneva võrdlusmaterjali ning lähtepunkti edasiseks interpretatsiooniks andis kahe altari maaliväljade alusjoonistuste võrdlus – kui Niguliste altari puhul on Rode töökoda kasutanud väga detailset ettevalmistavat joonistust ning töö on täis nn pentimentisid (ehk kompositsioonimuudatusi), siis Lübecki altaril on alusjoonis vaid minimaalne. Seevastu ainus Luukase-altari kompsitsioonimuudatus võiks anda täpsustavat informatsiooni seni küsitavale dateeringule.

Uuringute läbi viimine oli ajastatud perioodile, mil toimus 2014.a septembris Lübeckis avatava suurnäituse, “Lübeck um 1500” kolleegiumi seminar. Kohal oli keskaja uurijate tõeline raskekahurvägi. Näituse peakuraatorite, dr Jan Richteri ja dr Jörg Rosenfeldi palvel tegime ka ettekande projektist “Rode altar lähivaates”, millele oli lisatud värske videodokumentatsioon Lübeckis tehtud uuringutest. Esitlus võeti vastu tõelise poolehoiuga. Kollegiumi ettepanekul kaaluvad kuraatorid võimalust kaasata näitusele ka meie projektiga seotud materjale nii filmide kui multimeediaprogrammide näol. Oleksime tõeliselt uhked, kui Eesti Kunstimuuseum saaks panustada sellise rahvusvahelise haardega näituse valmimisele!

 

Lübeck 1

 

Rode investigation team had an excellent opportunity from 30th October until 2nd November to carry out thorough technical research on the only altarpiece signed by Hermen Rode, so-called St Luke’s retable, situated in St Annen Museum, Lübeck.

In a few days different research methods were used: with an XRF-equipment altarpiece’s chemical elements mapping was made (it is a non-destructive method, by which the materials used in an artwork are identified), microsamples for further instrumental analysis were taken and the altarpiece was photographed in infrared light and also as a high-resolution photogrammetic 3D model.

Comparing underdrawing of the paintings of two different altarpieces gave an interesting starting point for further interpretation – for the altarpiece in St Nicholas church Rode’s workshop has used extremely detailed preparation drawing and it has many pentimenti’s (compositional changes), contrary to Lübeck’s altarpiece, where the underdrawing is quite minimal. The only compositional change made in St Luke’s retable might give more information about the questionable dating of the altarpiece.

Research was timed on the period, when the board meeting of the exhibition “Lübeck um 1500” (opening in September 2015) took place, where top medievalists were all present. Head-curators Dr Jan Richter’s and Dr Jörg Rosenfeld’s request was that Rode investigation team would give an overview of the Tallinn’s project. The presentation “Rode altarpiece in close-up” received lots of praising. On board’s offer curators are thinking of possibility to add different results from our project (movies, multimedia programs) to the final exhibition. We would be really proud when Estonian Art Museum could contribute to such wide-spread international exhibition!

 

Lübeck 2

Lübeck 3

 

 

Projekti “Rode altar lähivaates” kolmas töötuba “Rode Investigation Workshop” / Third workshop of the project "Rode Altarpiece in Close-up": Rode Investigation Workshop

20.-23. oktoobril toimus Rode-projekti raames kolmas õpituba, mille fookuses olid analüütilised instrumentaalmeetodid (kunsti)pärandi uurimises.  Korraldasime selle koostöös Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetooli ja Eesti Kunstiakadeemia doktorikooliga.

Workshop oli jagatud kolme ossa: loengud, õpitoad ja praktiline uurimine.

 

20.-21. oktoobri ennelõunal pidasid Nigulistes loenguid oma ala tippspetsialistid, keemikud dr Ulla Knuutinen ja prof Ivo Leito ning konservaator-kusntiajaloolane prof emer Anne van Grevenstein.

Ulla rääkis üldiselt instrumentaalanalüüside võimalustest pärandi uurimises, tuues näiteid enda kogemustest nii Soomes kui Pompeis, kus ta on aastaid keemikuna projektides osalenud. Anne rääkis samal teemal konservaatori prismast, vaadeldes tema poolt juhitud van Eyckide Genti altari konserveerimis- ja uurimisprojekti näitel loodusteaduslike uuringute panust erialasesse tegevusse. Ivo andis ülevaate Tartu Ülikooli võimalustest selles vallas, ehk siis sellest, milliseid uurimismeetode saame Eestis rakendada.

Pärandiuuringute seisukohalt võime olla tõeliselt uhked, et siinsed võimalused ei jää sugugi alla maailma omadele, pärandispetsialistidena peame neid oskama ainult oma tegevuses rakendada.

Niguliste-päevade pärastlõunased sessioonid olid ehitatud üles õpitoa vormis ning nende eesmärk oli erinevate distsipliinide (st loodusteadlane-konservaator-kunstiajaloolane) koostöö uurimisküsimuse formuleerimisel, analüüsimeetodite kaalumisel ning proovide võtmisel-dokumenteerimisel. Teise päeva pärastlõunase sessiooni lõpuks oli valitud välja neli uuritavat skulptuuri Rode altarist (Gertrud, Filippus, Jaakobus Vanem ning üks nimetu hilisem predella skulptuur), moodustatud neli meeskonda ning võetud neljalt skulptuurilt mikroproovid.

1

 

22.oktoobril kogunes juba väiksem seltskond Tartu Ülikooli Chemicumis, näpus Rode altari tibatillukesed proovitükid. Kahe Tartu päeva jooksul viisime dr Signe Vahuri käe all läbi kõik praegu kättesaadavad instrumentaalanalüüsid (mikroanalüüsid, IP spektromeetria, SEM-EDS jt) ning iga töögrupp vormistas töötoa finaalina oma skulptuuri kohta analüüsitulemuste interpretatsiooni.

2

 

3

 

Ürituse lõpuakordina viis Rode-projekti IT spetsialist ja EKA doktorant Andres Uueni kokku eelmisel Rode-workshopil “Rode Imaging Event” prototüübina lahendatud idee luua objekti 3D mudelist uuringutulemusi koondav infokonteiner (vt: http://www.nigulistemuuseum.ee/en/niguliste-exhibitions/on-view/rode-imaging-event) selle ürituse resultaatidega – Gertrudi skulptuuri 3D mudelile said kantud analüüsitud mikroproovide informatsioon.

4

 

Workshopi tulemustega saab tutvuda selle lingi alt:

http://www.nigulistemuuseum.ee/en/niguliste-exhibitions/on-view/investigation-workshop-of-rode-altarpiece/workshop-results

 

Workshop oli esmakordne ja erakordne võimalus olla nii lähedal reaalsetele masinatele ning oma käega viia läbi analüüsid, mis reeglina on loodusteadlaste pärusmaa.

Workshopi eesmärk ja tulemus oli teadvustada võimalusi, mida saame rakendada pärandi uurimisel ning osata loodusteadlastelt küsida küsimusi, mille vastused võiksid panustada muinsuste mõistmisel.

Täname selle võimaluse eest TÜ analüütilise keemia õppetooli, prof Ivo Leitot ja eelkõige dr Signe Vahurit, kes kannatlikult oli meid suunamas nende imepisikeste tükikeste analüüsimisel kahe päeva jooksul.

Vt ka analüütilise keemia õppetooli blogpostitust: http://www.ut.ee/EACH/workshop-rode-altarpiece-in-close-up/

 

Kokku osales workshopil umbes 70 kuulajat, Tartu praktilises osas umbes 20 inimest. Osalejate seas oli nii konserveerimiseriala õppureid kui praktikuid, aga ka muinsuskaitse spetsialiste. Loodetavasti suutsime selle üritusega anda panuse laiemasse erialasesse tegevusse ning tihedamasse interdistsiplinaarsesse koostöösse!

 

 

On 20.-23. October another Rode-workshop took place, this time focusing on heritage research while using analytical instrumental methods. Workshop was a collaboration with Tartu University’s Chair of Analytical Chemistry and Doctoral School of Estonian Academy of Arts. Workshop was divided into three parts: lectures, workshops and practical work.

On morning sessions on 20th and 21th of October lectures were given in St Nicholas church by different specialists: chemists Dr Ulla Knuutinen and professor Ivo Leito and conservator – art historian prof emer Anne van Grevenstein. Ulla spoke generally about opportunities of instrumental analysis and how to use those methods, giving examples from her long-time work as a chemist in Finland and Pompeii, Italy. Anne talked about the same thing but approached it from the conservator’s viewpoint, observing the van Eyck altarpiece conservation project. Finally, Ivo gave an overview of different research methods that we can use in Estonia.

On the second day there were four sculptures picked from the altarpiece (Gertrud, Philip, Charles the Elder and one unknown sculpture from predella), four teams were formed and each team had to take their microsamples from the sculpture. On 22nd of October those four groups met in Tartu University’s Chemicum and taken samples were examined by different analysing methods (infrared spectroscopy, SEM-EDS etc) under the supervising eye of Dr Signe Vahur.

As a final task, every group had to make a presentation about their results and findings. Project’s IT-specialist and Estonian Academy of Arts PhD student Andres Uueni put together results from the previous workshop and the one just completed, creating a 3D model of Gertrud with all the information of the analyzed microsamples.

Results of the workshop are uploaded here:

http://www.nigulistemuuseum.ee/en/niguliste-exhibitions/on-view/investigation-workshop-of-rode-altarpiece/workshop-results

ICMA Newsletter

 

          Taas on lisandunud üks tore rahvusvaheline Rode tutvustus väljaandes ICMA Newsletter: 

Lehti Mairike Keelmann: Exhibiting Altarpieces: Technical Art Examination in Focus “Rode Altarpiece in Close Up

In: History, Technical

Investigation and Conservation of the Retable of the

High Altar of Tallinn’s St. Nicholas Church, 2013-2015”

ICMA Newsletter August 2014, no. 2.

 

 

 

Teadlaste Öö Festival / Researchers' Night

 

 

öö2

 

 

26. septembril üle Eesti toimunud Teadlaste Öö Festival jõudis ka meieni. Niguliste muuseumis sai Rode altari näitel tutvuda kunstiteoste terviseprobleemide ja võimalike “ravimeetoditega”. Põnevate ettekannetega esinesid Hilkka Hiiop, Hembo Pagi ja Andres Uueni, kes tutvustasid käimasolevat projekti lähemalt ning rääkisid altari juures kasutatavatest uurimisvõimalustest, tehtud ja plaanitavatest töödest.

 

 

öö1

 

 

Lisaks ettekannetele õnnestus külastajatel altarit näha hoopis uues valguses (ja seda sõna otseses mõttes) – altari muidu silmale nähtamatud kihid paljastusid õhtul UV-lambi valguses. Kõigile huvilistele sai sisse seatud uurimisala, kus mikroskoopide all oli võimalik vaadelda altarilt võetud mikroskoopilisi proove ja seeläbi saada ülevaade polükroomiakihtide ülesehitusest. Konserveerimisalas võis samaaegselt jälgida, kuidas altarit „ravitakse“ ehk konservaatoreid tööhoos. Samuti jätkus lastele nuputamist põnevate töölehtedega ja konserveerimist puudutavate ülesannetega.

 

öö3

 

 

Oli üks tore õhtu, järgmine aasta ehk jälle!

 

 

On the night of 26th September Researchers’ Night reached us.

Hilkka Hiiop, Hembo Pagi ja Andres Uueni gave presentations on the investigations already performed on the altarpiece and of what is to come. Later the visitors could literally see the altarpiece in a new light – hidden elements of the paintings reveled themselves through the aid of a UV-lamp. A special area with microscopes was set up and the visitors could see up close and personal the manifold system of paint layers. Behind the altarpiece we carried on with our conservation works and children were kept busy with interesting work sheets and tasks concerning art conservation.

It was an interesting night   – see you again next year!