fbpx
Püsinäitusel

Kunstiuurijad

Niguliste muuseum
Hind osalejale
5 €

Hind 5 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 50 €.
Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.

Muuseumitund
Gümnaasium
Muuseumitund

Muuseumitunni eesmärk: tutvustada õpilasele konservaatori põnevat elukutset, samuti näidata, kuidas on seotud omavahel keemia, füüsika, kunst ja ajalugu

Muuseumitunni kirjeldus: tunni keskmes on Niguliste üks kroonijuveele – Rode kappaltar aastast 1481. Kunstimuuseumit on põhjust külastada ka keemia- ja füüsikatunni raames! Tunnis tutvutakse 1481. aastast pärit Rode kappaltariga, rakendades loodusteadustes kasutatavaid uurimismeetodeid, ning räägitakse nendest keemilistest ja füüsikalistest meetoditest, mida kunsti uurimisel kasutatakse. Õpilased saavad tunnist kaasa põneva keemiateemalise töölehe, mille abil õpetaja saab muuseumis tehtut keemiatunnis edasi käsitleda (lisaks ka juhis ja lahendused õpetajale).

Muuseumitunnis on ühe silmapaistva kunstiteose kaudu lõimitud kunsti, ajaloo ja loodusainete (bioloogia, keemia, füüsika) õpiväljundid.

Õpiväljundid 

Tunni läbimisel õpilane:

  1. tunneb Rode altariretaablit ja keskaegset pildikeelt
  2. omab ülevaadet keemilistest ja füüsikalistest uurimismeetoditest
  3. teab, mis on mikrolihv, dendrokronoloogia,
  4. teab, kuidas kasutatakse elektromagnetkiirgust kunstiteoste uurimisel
  5. oskab tuvastada altaril kasutatud pigmente
  6. mõistab füüsika ja keemia praktilist väärtust
  7. täidab töölehe

Soovitused ettevalmistuseks:

Tundi tutvustav video
Projekti tutvustavad videod 

Muuseumitund kestab 60 min 

Muuseumitund toimub ettetellimisel. 
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.