fbpx

Otsing

Õppematerjal

Sellelt lehelt leiate Niguliste muuseumi teoseid tutvustavad õppematerjalid.

Eraldi rubriigis on välja toodud haridusprojekti „Eesti kunsti DIGISILD” töölehed ja videod.

Eesti kunsti digisild

E-tund „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ 

Põhikooli III astme õpilastele suunatud e-tund annab teadmisi neitsi Maarjast, tema loost ja rollist naise, ema ja kuningannana, toetudes Eesti ja Liivimaa keskaegsetele kunstiteostele. Selgub, millised lood ja sündmused on teada neitsi Maarja elust, mis on tema sümboliteks ja kuidas Maarjat on kujutatud erinevatel kunstiteostel. Tund sisaldab mitmeid interaktiivseid ülesandeid, sealhulgas narratiivse kunstiteose loomise võimalust. Materjalid põhinevad näitusel „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ ja sobivad käsitlemiseks ajaloo-, kirjanduse- ja kunstitunnis.

Märksõnad: keskaja kunst ja kultuur, Neitsi Maarja, neitsi Maarja erinevad rollid läbi elu, piiblilood, pühakud, neitsi Maarja sümboolika, narratiivsus, digitaalne kollaaž.

Ava “Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna”

E-tunni materjalidele lisaks soovitame vaadata neitsi Maarja näitusest inspireeritud loovtööd „Lillemotiividega memoriini kaardid“. Seda saab vaadata siin. 

Niguliste muuseumi taskuhääling

Niguliste muuseumi taskuhääling koondab loenguid keskaja kunsti- ja kultuuriloost ning keskendub muuseumi tippteostele sellest ajast. Loengud on heaks materjaliks e-õppe läbiviimisel ja silmaringi laiendamisel. Kõik loengud on seotud ka viidetega pildilisele materjalile. Esimene sari on ajendatud näitusest „Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna“ ning on pühendatud jumalaemale. Kõik loengud kestavad 4–6 minutit ja on leitavad Soundcloudi platvormilt. 

Teostega saab tutvuda ka Eesti Kunstimuuseumi digikogus.

Niguliste peaaltari retaabel

Kõikidele vanuseastmetele

Niguliste muuseumi ühe kroonijuveeli Hermen Rode kappaltari ajaloo ja uurimisega seotud õppematerjali puhul on tegemist interaktiivse multimeediaesitlusega, mille vahendusel saab detailse ülevaate hiliskeskaegse suurmeistri silmapaistvast tööst. Õppematerjal aitab põnevalt siduda reaal- ja humanitaaraineid.

Veebipõhisest multimeediaesitlusest leiab infot meistritööde ajaloo, teostel kujutatud pühakute ja läbi viidud tehniliste uuringute kohta. Õpetajamapp sisaldab allalaetavaid juhendeid ja esitlusi teema tutvustamiseks ning töölehti õpilastele. Ülesanded on koostatud viiele vanuseastmele: lasteaed, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste ja gümnaasium.

Soovitav on teemakäsitlus lõpetada õppekäiguga Niguliste muuseumisse.

Multimeedia esitluse materjalid

Teemad

Lasteaed ja I kooliaste

Õppeaine: kunst, matemaatika, keskkond, liikumine

Märksõnad: suhtlemine teistega, uurimine ja ideede väljendamine, üks maailm, lugemine, suuline keelekasutus, arvutamine, mina ja kodumaa, mina ja meie, tavad, lood ja väärtused, väärtused ja valikud, konfliktid ja probleemilahendus

II ja III kooliaste

Õppeaine: ajalugu, inimeseõpetus, kunst ja kunstiajalugu, valikaine usundiõpetus

Märksõnad: konflikt ja probleemilahendus, suhtlemine teistega, maailm keskajal 476–1492, keskaja kunst, uurimine ja ideede väljendamine, üks maailm, erinevad religioonid, andmed, mina ja kodumaa, tavad, lood ja väärtused, väärtused ja valikud, loodusained, teadus ja karjäärivalikud, orgaanilised ained meie ümber

Gümnaasium

Õppeaine: ajalugu, kunst, keemia, lõimimisvõimalus füüsikaga

Märksõnad: konflikt ja probleemilahendus, suhtlemine teistega, maailm keskajal 476–1492, keskaja kunst, uurimine ja ideede väljendamine, üks maailm, erinevad religioonid, andmed, mina ja kodumaa, väärtused ja valikud, teadus ja karjäärivalikud, keemilised reaktsioonid, metallid, orgaanilised ained meie ümber, kunstiteoste uurimine

Hermen Rode teoste rahvusvahelise ulatusliku uurimisprojekti kohta, mis toimus aastatel 2013–2016, saate lähemalt lugeda siit.

Tallinna Niguliste kiriku peaaltari retaabel avatud asendis. Vaated ja detailid. Hermen Rode töökoda. 1478–1481. Eesti Kunstimuuseum